Εξώδικο του Δήμου Κυθήρων προς τη “LANE Lines”

Kythira

Kythira

Εξώδικο προς τη «Λασιθιωτική Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (LANE Lines) απέστειλε ο δήμος Κυθήρων για το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τον Πειραιά. Μέσω αυτού ο δήμος ζητά από την εταιρεία:

(α) Να συμμορφωθεί πλήρως με τις συμβατικώς αναληφθείσες υποχρεώσεις της, εκτελώντας στο εξής και καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της συμβάσεώς της, με συνέπεια, ακρίβεια και πληρότητα, τα δρομολόγια που της έχουν ανατεθεί.

(β) Να απόσχει από κάθε πράξη ή παράλειψη ικανή να διακόψει ή να διαταράξει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την ομαλότητα, συνέχεια, συχνότητα, πληρότητα, ποιότητα και επάρκεια της εκτελούμενης από την εταιρεία υπηρεσίας.

(γ) Να προβεί σε άμεση δημόσια ανακοίνωση των δρομολογίων μέχρις πέρατος της ισχύος της σύμβασης, ώστε να αρθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθούν οι τουριστικές, παραγωγικές και οικονομικές δυνατότητες των νησιών, δίδοντας παράλληλα τη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων για ολόκληρο το εναπομείναν διάστημα της συμβάσεώς της με το ελληνικό δημόσιο.

Σε περίπτωση που εξακολουθήσετε με πράξεις ή παραλείψεις σας να παραβιάζετε τους όρους που η Πολιτεία έθεσε για την προστασία και διασφάλιση των προαναφερθέντων θεμελιωδών δικαιωμάτων μας”, προειδοποιεί ο δήμος στην εξώδικη διαμαρτυρία, “θα προσφύγουμε στις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, κατά παντός υπευθύνου, προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας και αποκατάσταση των προκληθέντων εις βάρος μας ζημιών”.

Ενόψει εξάλλου της θερινής τουριστικής περιόδου, ο δήμος προσκαλεί τον εκπρόσωπο της εταιρείας στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε από κοινού να αναζητηθούν λύσεις με σκοπό την επίτευξη της κατά το δυνατόν βέλτιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.