Επέκταση του πιστωτικού ορίου της Κάρτας του Αγρότη και με το Πρασίνισμα

Μετά από αίτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επήλθε συμφωνία με τις τράπεζες που έχουν συμβληθεί μαζί του για την έκδοση της «Κάρτας του Αγρότη» και επεκτείνεται το πιστωτικό όριο χρηματοδότησης των αγροτών, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τη βασική ενίσχυση, όπως σήμερα, αλλά και το λεγόμενο «πρασίνισμα».

Ειδικότερα, το πιστωτικό όριο των χρηματοδοτούμενων μέσω της «Κάρτας του Αγρότη» ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 80% επί της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και σε ποσοστό έως 80% επί της αξίας των δικαιωμάτων της πράσινης ενίσχυσης που κατέχει ο αγρότης το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.

Η καταβολή της χρηματοδότησης μπορεί να γίνεται και τμηματικά με βάση τον τρόπο καταβολής των δύο ενισχύσεων.