Επί τάπητος η φορολόγηση των αγροτών

Theoxaris - Patrianakou

Theoxaris - Patrianakou

Η βουλευτής Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου και ομάδα βουλευτών της ΝΔ που είχαν συνυποβάλει προτάσεις για τη διευθέτηση ζητημάτων τα οποία προκύπτουν από το νέο τρόπο φορολόγησης των αγροτών, συναντήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη. Στη συνάντηση αυτή, του έθεσαν τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν ανακύψει από την έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ενώ ζήτησαν και παράταση της έναρξης εφαρμογής του μέτρου της τήρησης βιβλίων έως το τέλος Φεβρουαρίου, την οποία παράταση ο κ. Θεοχάρης δεσμεύτηκε ότι θα χορηγήσει με συμπληρωματική εγκύκλιο.

Η λάκαινα βουλευτής, κατ’ επανάληψη, είτε με ερώτηση που είχε καταθέσει από τις 29 Οκτωβρίου 2013 είτε με τοποθετήσεις της στη βουλή, είχε ζητήσει την απαλλαγή των μικρών αγροτικών εισοδημάτων από την υποχρέωση τήρησης και έκδοσης βιβλίων και στοιχείων, την έγκαιρη παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το νέο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών, καθώς και την εξαίρεσή τους από το τέλος επιτηδεύματος.

Στη χθεσινή συνάντηση, η κ. Πατριανάκου ζήτησε τη σύσταση επιτροπής για να εξετάσει κάθε διαφορετική περίπτωση που έχει ανακύψει, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να διευκολυνθούν οι πολίτες και να λειτουργήσει το μέτρο επ’ ωφελεία και των αγροτών και της ελληνικής οικονομίας. Επίσης ζήτησε την εξαίρεση της εξισωτικής αποζημίωσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών από τον υπολογισμό των 5.000 ευρώ, που είναι το όριο των κοινοτικών ενισχύσεων πάνω από το οποίο υποχρεούνται οι δικαιούχοι να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Οι βουλευτές που συμμετείχαν στη συνάντηση ζήτησαν, προκειμένου να επιτευχθεί η δίκαιη φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων, να λογίζονται ως έξοδα των αγροτών που θα τηρούν φορολογικά βιβλία όλες οι λειτουργικές δαπάνες της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων από αγορά γης και παγίου μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και των τόκων δανείων. Επίσης ζήτησαν την αντιμετώπιση της αποθεματοποίησης που θα τιμολογηθεί την τρέχουσα περίοδο (2014). Επιπλέον έθεσαν το ζήτημα της ανάγκης για άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων που αναφύονται στις περιπτώσεις συνταξιούχων, υπερηλίκων, δημοσίων ή ιδιωτικών υπαλλήλων, καθώς και ελεύθερων επαγγελματιών που ασκούν παράλληλα και αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα, καθώς και μια σειρά άλλων ζητημάτων.

Οι βουλευτές, τέλος, έθεσαν στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη το αίτημα για την εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος των αγροτών που θα τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων.

Η κ. Πατριανάκου δήλωσε πως ζητά τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών σχετικά με γενικά ή ειδικά ζητήματα που προκύπτουν από το νέο τρόπο φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές.