Επανέρχονται οι κάτοικοι νέου Κόσμου και Λάκκας για τη μετακίνηση της λαϊκής της Τετάρτης

Οι κάτοικοι του Ν. Κόσμου – Ψυχικού Σπάρτης εκφράζουν με ανακοίνωσή τους τα εξής: “Κατατέθηκε σήμερα, αρμοδίως, αίτηση προς τον δήμο Σπάρτης με είκοσι έξι υπογραφές κατοίκων, ώστε να συζητηθεί υποχρεωτικά στο δημοτικό συμβούλιο, (σύμφωνα με τον Ν.3463/2006/Άρθρο 15/Παρ. 3) το θέμα της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στις περιοχές Λάκκας και Νέου Κόσμου.

Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε προκειμένου να υπάρξει νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στη θέση της υπ. αριθμ. 129/10-04-2019 απόφασης , η οποία ενέκρινε μεν τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης, αλλά (λόγω τυπικής παράλειψης προφανώς) είχε απλή πλειοψηφία των παρόντων κι όχι απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου του δημοτικού συμβουλίου, όπως απαιτείται για τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί κατά τον έλεγχο νομιμότητας από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου.

Οι κάτοικοι, στα πλαίσια της συνέχειας του δήμου, ζητούν από το νέο δημοτικό συμβούλιο να “διορθώσει” την ακυρωμένη απόφαση λαμβάνοντας νέα θετική απόφαση με την απαιτούμενη πλειοψηφία, ώστε ένα σημαντικό θέμα της πόλης να οδηγηθεί σε υλοποίηση μετά και από τις θετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις που έχει ήδη λάβει από το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης, την τροχαία Σπάρτης, τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης, την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σπάρτης, τη Δημοτική Κοινότητα Σπάρτης, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σπάρτης και την εννεαμελή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της ΠΕ Λακωνίας”.