Επανασυνδέσεις ρεύματος στο Δήμο Σπάρτης

metritis dei

metritis dei

Από το δήμο Σπάρτης καλούνται οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες των κοινωνικών και προνοιακών δομών του, καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στις προαναφερθείσες δομές αλλά για διαφόρους λόγους δεν έχουν ενταχθεί, και τους έχει γίνει διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, να το δηλώσουν στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του δήμου.

Στόχος είναι, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, να επιτευχθεί η επανασύνδεση της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος το ταχύτερο δυνατό. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310 22226 (εσωτ. 112, 113, 114,115).

Επίσης, απευθύνεται έκκληση στους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς του δήμου Σπάρτης οι οποίοι γνωρίζουν περιπτώσεις συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και ηλεκτροδότησης να ενημερώσουν το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών.