Επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης των εξαγωγών

exagoges

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας, έχοντας ως σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς, θέτει τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στους στρατηγικούς του στόχους και προχωρά στην υλοποίηση ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης μέσω της κινητικότητας στην Ευρώπη.

Το νέο πρόγραμμα του Επιμελητηρίου με τον τίτλο “Experts of Exports” στοχεύει στη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από εταιρείες στο εξωτερικό σε μικρές και μεσαίες εταιρείες αγροδιατροφικών προϊόντων της λακωνικής περιοχής για την αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεών τους. Συγκεκριμένα, στοχεύει στην απόκτηση από τους συμμετέχοντες μιας σειράς δεξιοτήτων συνυφασμένων με την εξαγωγή προϊόντων, όπως το εξαγωγικό μάρκετινγκ, οι διαδικασίες τυποποίησης και πιστοποίησης, επικοινωνία και επαγγελματική συνεργασία με ξένες αγορές, χρήση ξένων γλωσσών με επαγγελματικούς – τεχνικούς όρους κ.ά.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων παραγωγής τέτοιων προϊόντων και συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι παραγωγής και οι υπεύθυνοι πωλήσεων θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να εργαστούν για ένα διάστημα δύο εβδομάδων σε συναφείς εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ιταλία και εισαγωγικές επιχειρήσεις στη Γερμανία. “Οι συμμετέχοντες μέσω της οργανικής τους θέσης θα μπορέσουν εν συνεχεία να εκπαιδεύσουν το προσωπικό βάσει της τεχνογνωσίας που θα λάβουν, ενισχύοντας έτσι το εξαγωγικό πλεονέκτημα της επιχείρησής τους”, σημειώνει το Επιμελητήριο.

Συνολικά θα καταρτιστούν δεκατέσσερα άτομα (επτά στην Ιταλία και επτά στη Γερμανία). Οι ημερομηνίες υλοποίησης της κατάρτισης είναι οι εξής:

– Ιταλία: 3-17 Μαΐου 2015

– Γερμανία: 5-19 Οκτωβρίου 2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου και για τα δύο προγράμματα κατάρτισης ανάλογα με την προτίμησή τους. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα κατάρτισης και οι όροι συμμετοχής στο www.expertsofexports.com ή επικοινωνώντας με την κ. Μαριλένα Καραδήμα στο 27330 22279 (εσ. 12).