Επιδότηση για προσλήψεις 10.000 ανέργων

oaed

oaed

Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που προβλέπει την πρόσληψη 10.000 ανέργων από 30 έως 66 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, με επιδότηση.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και έχουν συμπληρώσει το επαγγελματικό τους προφίλ. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Εξαιρούνται δημόσιες επιχειρήσεις, νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security), επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (telemarketing), εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό, εξωχώριες εταιρείες, ΚΤΕΛ, σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σπίτι του εργοδότη, επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις, επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδάριθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.