Επιλέγει το νέο λογότυπό του ο Δήμος Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis

dimotiko symvoulio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει απόψε (Δευτέρα 7/12) στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα εξής θέματα:

1ο Περί επιλογής δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του δήμου Σπάρτης. Εισηγητής ο Χρήστος Αλεξάκος.

2ο Περί της βεβαίωσης εργασιών καλής εκτέλεσης της εργασίας «Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών». (δήμαρχος)

3ο Περί έγκρισης βεβαίωσης εργασιών (πρωτοκόλλου παραλαβής) της εργασίας «Καθαρισμός οδών, τουαλετών και λοιπών χώρων της εμποροπανήγυρης». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Έγκριση τευχών ανάθεσης μελέτης με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στις κεντρικές οδούς της Σπάρτης και λοιπές επηρεαζόμενους οδούς» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής. (Παν. Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην ΤΚ Θεολόγου», αναδόχου Ηλία Σουρλή. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού ΤΚ Καρυών», αναδόχου Ηλία Σουρλή. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο της Άρνας. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 6ου 2/θ νηπιαγωγείου Σπάρτης. (Χρίστος Πλειώτας)

9ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επείγουσα αποκατάσταση οδού Καραβά – Λογγάστρας στη χθ 2+100 λόγω πλευρικής κατάρρευσης», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4. (Δημήτρης Αποστολάκος)

11ο Έγκριση πρακτικού 1/2015 της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του δήμου Σπάρτης. (Βασίλειος Σκρουμπέλος)

12ο Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση β’ κοιμητηρίου Σπάρτης», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση τοπικής κοινότητας Κλαδά», αναδόχου Απελλα ΑΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Περί εγκρίσεως της αριθ.71/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα “Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2014”. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

15ο Περί εγκρίσεως της αριθ.61/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα “Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2014”. (Σάββας Βελισσάρης)

16ο Περί εγκρίσεως της αριθ.51/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015”. (Σάββας Βελισσάρης)

17ο Περί εγκρίσεως της αριθ.64/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015”. (Σάββας Βελισσάρης)

18ο Διόρθωση της αριθ.612/2015 απόφασης ΔΣ με θέμα «Μετονομασία 3ου γυμνασίου Σπάρτης – προσθήκη προσωνυμίας». (Σπύρος Μοιράγιας)

19ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Δημήτρης Αποστολάκος)

20ο Περί απευθείας ανάθεσης των ειδών της ομάδας θ «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015. (Δημήτρης Αποστολάκος)