Επιμελητήρια: Ψήφισμα για τις νέες φορολογικές διατάξεις

Epimelitiria Ellados

 Epimelitiria Ellados

Τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε έκτακτη συνάντησή τους μετά από πρόσκληση του προέδρου της κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου την Παρασκευή 24/1, συζήτησαν διεξοδικά επί του ισχύοντος και συνεχώς μεταβαλλόμενου φορολογικού καθεστώτος στη χώρα μας. Αποτέλεσμα ήταν η έκδοση ψηφίσματος, στο οποίο τονίζεται “η ανάγκη ενός νέου αλλά απλού, λειτουργικού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, χωρίς τις, συνηθιζόμενες πρόσφατα, εξόφθαλμα ειπρακτικές ρυθμίσεις, που στηρίζονται σε άδικες κρίσεις και δημιουργούν πλαίσια κραυγαλέας προσβολής της επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως αντικίνητρα στην προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας”.

Υποστηρίζεται ακόμη πως “η συσσώρευση τόσο πολλών, πολλές φορές δε αντιφατικών, φορολογικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και υπηρεσιακών εγκυκλίων έχει καταστήσει εξαιρετικά ομιχλώδες το φορολογικό τοπίο σε κάθε επιχείρηση, με συνέπεια να μην είναι γνωστό το ακριβές νομικό πλαίσιο των υποχρεώσεων κάθε επιχειρηματικού φορέα, αλλά τούτο να εξαρτάται από την οποιαδήποτε ερμηνεία της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ισχυρές, και ενίοτε ανεπίτρεπτες, τριβές μεταξύ φορολογικής υπηρεσίας και επιχειρηματία φορολογούμενου”.

Το ψήφισμα συνεχίζει αναφέροντας πως “βασικός στόχος της ακολουθητέας φορολογικής πολιτικής σε ένα σύγχρονο ευνομούμενο κράτος είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, που οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση του γενικότερου επιπέδου ευημερίας του λαού. Παράλληλα, το φορολογικό σύστημα πρέπει να εδράζεται σε δίκαιες βάσεις και να τιμωρείται εκείνος ο φορολογούμενος που από πρόθεση παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία και δεν εφαρμόζει όσα επιτάσσει ένας ορθολογικός, εύληπτος και σαφής φορολογικός νόμος”.

Η ΚΕΕΕ θεωρεί πως τα βασικά θέματα που σήμερα ταλαιπωρούν τον επιχειρηματικό κόσμο είναι η φορολόγηση της διαφοράς μεταξύ πραγματικών και τεκμαρτών εισοδημάτων, η μη αναγνώριση της αφαίρεσης αληθών δαπανών, η έκπτωση των επισφαλών απαιτήσεων, η εκλογίκευση των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης και η λελογισμένη αναδιαμόρφωση του ύψους των διαφόρων προστίμων για μικρές κυρίως φορολογικές παραβάσεις.

Οι παραγωγικές τάξεις ζητούν λοιπόν από την κυβέρνηση “να προχωρήσει άμεσα στη σωστή αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, στην άμεση διαγραφή όλων των διατάξεων και ρυθμίσεων που έχουν σαφώς εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνονται στη φοροδοτική ικανότητα κάθε επιχειρηματικού φορέα, και στη θέσπιση ενός γενικού φορολογικού πλαισίου με κεντρικό άξονα την εθνική οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, παριλαμβανομένων και των εξαγωγών, και την προώθηση κάθε επενδυτικού και αναπτυξιακού μέτρου”.