Επιστολή Δερτιλή στον πρωθυπουργό για τα πνευματικά δικαιώματα

Επιστολή με αντικείμενο τα πνευματικά δικαιώματα απευθύνει στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Πολιτισμού η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Βασιλική Δερτιλή. Σε αυτήν εκφράζει τη συμφωνία του Επιμελητηρίου με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσποδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας και τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας σχετικά με τις δυσμενείς εξελίξεις επί του σχετικού νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι:

“Η εφαρμογή του ν. 2121/1993 οδήγησε στο να γεμίζουν τα πινάκια των Dertili Vasilikiδικαστηρίων με χιλιάδες υποθέσεις και να σύρονται σ’ αυτά οι επαγγελματίες μέλη μας. Η πραγματικότητα αυτή της εφαρμογής του, οι πιέσεις όλων και ο δημόσιος διάλογος οδήγησαν στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση και βρήκε σύμφωνη όλη την επιμελητηριακή κοινότητα, η οποία απένειμε τα εύσημα στην κυβέρνησή σας διότι χρήστες και δικαιούχοι περίμεναν να περάσουν τρεις υπουργοί Πολιτισμού για να οδηγηθούμε στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Δυστυχώς, όμως, πληροφορούμαστε ότι το νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση τροποποιείται εις βάρος των χιλιάδων επαγγελματιών και η ΑΕΠΙ βγαίνει τρομερά και σκανδαλωδώς ευνοημένη από το νέο καθεστώς.

Κύριε πρωθυπουργέ, πώς είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας νόμος που αγνοεί το διάλογο, τη συμφωνία, τη συνεννόηση, τη συνεργασία και τη συναίνεση του συνόλου των χρηστών, μέσω των εκπροσώπων τους, με τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό στη χώρα μας;
Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί ένας νόμος που θα έχει θεσμοθετηθεί μέσω αυθαιρεσίας και καταστρατήγησης του δημοσίου διαλόγου; Μόνο με συλλογικές, ισότιμες και διαφανείς διαδικασίες σύναψης συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών μπορεί να εξυγιανθεί η αγορά και να ωφεληθούν όλοι.

Για το λόγο αυτό κάνουμε έκκληση να παρέμβετε άμεσα προκειμένου τα συγκεκριμένα άρθρα 22, 45, 46 και 3, 55, 56 να παραμείνουν ως έχουν στο πρώτο σχέδιο νόμου μέχρι τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 22/1/2016, συμβάλλοντας έτσι στο να υπάρξει δικαιοσύνη, αμοιβαιότητα, συνεργασία και ο νέος νόμος να λειτουργήσει προς όφελος του πολιτισμού της χώρας μας, εμποδίζοντας ταυτόχρονα ένα σοβαρό πλήγμα στο θεσμό του δημοσίου διαλόγου και της δημοκρατίας”.