Επιστολή σε Σταϊκούρα από τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών

Staikouras

Staikouras

Στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα απευθύνουν επιστολή τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών Λακωνίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας και Μεσσηνίας. Θέμα της επιστολής είναι η εφαρμογή απόφασης που αφορά στην αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το ελληνικό δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

“Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της προηγούμενης (υπ’ αριθ. πρωτ. 1396/25-6-2014) επιστολής μας και της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου από τις τράπεζες προς τα καταστήματά τους για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2/38310/0025 απόφασης, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Παρά τις επισημάνσεις μας σχετικά με την πρώτη δόση του 2013, δεν υπήρξε η σχετική διόρθωση της απόφασης, προκειμένου να περιλαμβάνει ολόκληρο το έτος 2013. Συνεπώς, η αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλομένων δόσεων ξεκινά από τις 31/12/2013, δηλαδή δεν περιλαμβάνει την πρώτη δόση του έτους 2013 που έληγε την 30/6/2013. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε άμεσα τη δυνατότητα άμεσης τροποποίησης της απόφασης στο σημείο αυτό, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις δύο δόσεις του έτους 2013.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τη σχετική υπηρεσιακή εγκύκλιο των τραπεζών, η δυνατότητα αναστολής δίνεται για τα δάνεια που αφορούν ρύθμιση υφισταμένων μέχρι την 25/8/2007 οφειλών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών των πυρόπληκτων νομών, αποκλείοντας έτσι τα νέα δάνεια, κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που δόθηκαν σε επιχειρήσεις μετά την 25/8/2007. Ζητούμε να εξετάσετε την ένταξη και αυτών των δανείων στην παρούσα ρύθμιση με αντίστοιχη παράταση της λήξης τους την 31/12/2016.

Εν αναμονή των απαντήσεών σας στα ανωτέρω ζητήματα”.