Επιστολή της Ένωσης Γενικής Ιατρικής για την ιατρική στελέχωση άγονων και απομακρυσμένων περιοχών

Επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Αν. Ξανθό, τον αναπληρωτή υπουργό Π. Πολάκη και τους δεκατρείς περιφερειάρχες απέστειλε η Ένωση Γενικής Ιατρικής, πρόεδρος της οποίας είναι ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης δρ Ανάργυρος Μαριόλης. Θέμα της τα οικονομικά κίνητρα για ιατρική στελέχωση των άγονων και απομακρυσμένων περιοχών:

“Σας απευθυνόμαστε σχετικά με δύο επιδόματα που έχουν πρόσφατα θεσπιστεί ως κίνητρο για τη στελέχωση με γιατρούς άγονων και απομακρυσμένων περιοχών.
Με το νόμο 4368/2016 άρθρο 43 παράγραφος 6 ορίστηκε ότι οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή χρηματικό επίδομα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.
Με βάση το νόμο αυτό, οι Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και προσφάτως η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέσπισαν μηνιαία χρηματικά επιδόματα ως κίνητρο για την κάλυψη θέσεων αγροτικών και επικουρικών ιατρών σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Τα επιδόματα αυτά κυμαίνονται από 400 έως 500 ευρώ.
Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας θέσπισε μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ αναδρομικά από τις 21 Φεβρουαρίου 2016 για 311 ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που υπηρετούν σε άγονες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση της στελέχωσης των δημόσιων δομών υγείας στις άγονες, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Παρότι τα επιδόματα αυτά αποτελούν θετικά βήματα που μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην κάλυψη των κενών θέσεων σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές, ζητάμε να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις:
1) Να επανεξεταστούν τα κριτήρια για το ποιες είναι οι πραγματικά άγονες περιοχές, καθώς παρατηρούνται παραλείψεις και αδικίες.
2) Να εξεταστεί και από τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας η παροχή αντίστοιχων κινήτρων, στο πλαίσιο του σημαντικού ρόλου που κατέχουν για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
3) Να εφαρμοστεί η επέκταση των επιδομάτων αυτών και στους γενικούς ιατρούς. Παρόλο που και οι αγροτικοί ιατροί συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση της δημόσιας περίθαλψης, είναι σημαντικό να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από ειδικευμένους γενικούς ιατρούς που να μπορούν να εξυπηρετούν το σύνολο των αναγκών υγείας των κατοίκων (δηλαδή όχι μόνο τα οξέα νοσήματα, αλλά και τα χρόνια νοσήματα και την πρόληψη). Με το να δοθούν αντίστοιχα κίνητρα σε γενικούς ιατρούς για να υπηρετήσουν σε άγονες περιοχές προάγεται δηλαδή το πάγιο αίτημα των κατοίκων αυτών των περιοχών για ισότιμη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη υγειονομική φροντίδα. Επιπλέον εξοικονομούνται πόροι, αν συλλογιστεί κάποιος το κόστος των αχρείαστων παραπομπών και διακομιδών (πχ των αεροδιακομιδών) που μπορεί να πραγματοποιηθούν λόγω απειρίας ενός αγροτικού ιατρού.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κ.κ. Περιφερειάρχες, είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε θετικά αυτά τα αιτήματα, καθώς προάγουν τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την ισότητα των πολιτών”.