Επιτυχημένο το σεμινάριο κινητικότητας τυφλών, παραπληγικών και προσέγγισης του αυτισμού

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου διεξήχθη στο χώρο της δημόσιας βιβλιοθήκης Σπάρτης βιωματικό σεμινάριο κινητικότητας τυφλών, παραπληγικών και προσέγγισης του αυτισμού.

seminario (2)

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να νιώσουν πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος με τύφλωση προσπαθώντας να βρει μόνο με τις τέσσερις υπόλοιπες αισθήσεις του τον προσανατολισμό του στο χώρο, τις δυσκολίες του ατόμου με παραπληγία να μετακινηθεί και να εκτελέσει καθημερινές δραστηριότητες, και τέλος μπόρεσαν να “μπουν” στο μυαλό και την ψυχολογία ενός ανθρώπου με αυτισμό, να κατανοήσουν τις ανάγκες του, αλλά και τους τρόπους να προαγάγουν την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία μας.