Επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου αποκλείονται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω”

Επιστολή στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης απηύθυνε πρόσφατα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας, καθώς στην πρόσκληση της δράσης «Επιχειρούμε Έξω», που στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιολάδου με ΚΑΔ 10419902. Σημειώνεται ότι στο νομό μας πολλές είναι οι επιχειρήσεις έχουν δηλώσει τον εν λόγω ΚΑΔ για τη δραστηριότητα μεταποίησης και τυποποίησης ελαιολάδου.

Για το λόγο αυτό ο κ. Παναρίτης παρακαλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να τροποποιήσουν άμεσα την πρόσκληση του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους κωδικούς που αντιστοιχούν στη μεταποίηση του ελαιολάδου. Με δεδομένο μάλιστα πως οι πόροι του προγράμματος είναι περιορισμένοι και υπάρχει σειρά προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων χρηματοδότησης, η τροποποίηση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.