Επτά δίμηνες προσλήψεις στο Δήμο Σπάρτης

ergates kathariotitas

ergates kathariotitas

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες από 25/3 έως 28/3/2015. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο θέσεις ΔΕ οδηγών, δύο θέσεις ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή μέχρι 101 HP) και τρεις θέσεις ΥΕ εργατών. Όλες οι συμβάσεις έχουν διάρκεια δύο μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 85-87, ΤΚ 23100 Σπάρτη, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου, υπόψιν κ. Αναστασίας Ξυδιά ή κ. Πολύδωρου Αλεξάκη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 81866 εσωτ.117 και 27310 81866 εσωτ.116) έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου.