Εργασίες στο Μουσικό Σχολείο και συντηρήσεις οδικών αξόνων από την Περιφέρεια

Τις συμβάσεις των έργων «Εκτέλεση εργασιών στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης» και «Συντήρηση της με αριθμό 32 Επ.Ο. Μολάοι – Πάκια – Ελιά, της με αριθμό 33 Επ.Ο. στο τμήμα Παπαδιάνικα – Πλύτρα, της με αριθμό Επ. Ο. Συκιά – Φοινίκι – Παπαδιάνικα και της αριθμό 36 Ε.Ο. στο τμήμα Ελιά – Ασωπός» υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.