Εργασιακή εμπειρία για νέους 18-24 ετών στον ιδιωτικό τομέα

ergasia neon

ergasia neon

Πρόγραμμα για 12.000 άνεργους νέους που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ξεκίνησε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Από τη δράση αναμένεται να ωφεληθούν 3.000 απόφοιτοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ και 9.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://youthguarantee.ypakp.gr από 29 Αυγούστου έως και 20 Σεπτεμβρίου, ενώ για την παροχή πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους προβλέπεται η λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού αριθμού (800 11 44444), Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00′ – 17.00′.