Ερωτήματα για τον αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο – Σπάρτη

γράφει ο Πάνος Λιόκαυτος


Πάνε δυο χρόνια τώρα, που σε όλες τις εισόδους του δρόμου Λεύκτρο – Σπάρτη είναι εγκατεστημένες πινακίδες προσωρινής σήμανσης 80 χλμ/ώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο αυτοκινητόδρομος μετατράπηκε στην πράξη, από άποψη ταχύτητας, σε επαρχιακό δρόμο. Ακόμη και στο παλιό εθνικό δίκτυο υπήρχε ανώτατη ταχύτητα 100 χλμ/ώρα. Η προσωρινή σήμανση έχει συγκεκριμένο νόημα και περιεχόμενο. Τοποθετούνται οι πινακίδες προσωρινής σήμανσης μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες, πχ να απομακρυνθούν εμπόδια, να συντηρηθεί ο δρόμος κλπ. Δικαιούμαστε να ενημερωθούμε, όσοι εξυπηρετούμαστε από τον αυτοκινητόδρομο και πληρώνουμε γι αυτό, αν υπάρχει και ποιος είναι ο λόγος που είναι τοποθετημένες οι πινακίδες αυτές. Ελπίζουμε να μην ξεχάστηκαν από τότε που έγιναν οι τελευταίες εργασίες.

Την ενημέρωση αυτή στους πολίτες την οφείλει το αρμόδιο υπουργείο ή η περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι η εταιρία που τον κατασκεύασε και τον εκμεταλλεύεται.

Βέβαια, αν θελήσει να το φιλοσοφήσει κάποιος, η έννοια “προσωρινή” τα χωράει όλα. Ακόμα και μια ολόκληρη ζωή είναι κάτι προσωρινό μπροστά στην αιωνιότητα.