Ερωτήματα Δαβάκη προς τρεις υπουργούς για το ΕΕΕΕΚ Μυστρά

Τα ζητήματα υποδομής και ασφαλείας που αντιμετωπίζει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μυστρά (ΕΕΕΕΚ) έφερε σήμερα με ερώτησή του στη βουλή ο βουλευτής ΝΔ Θανάσης Δαβάκης.

Το ΕΕΕΕΚ Μυστρά στεγάζεται εδώ και χρόνια σε χώρο που είχε αρχικά σχεδιαστεί για να λειτουργήσει ως μικρό λυόμενο νηπιαγωγείο. Παρά τις διεξοδικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει, στις εγκαταστάσεις του συνεχίζει να στεγάζεται διπλάσιος αριθμός ατόμων (μαθητών και εκπαιδευτικών) από τον προβλεπόμενο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το εκπαιδευτικό έργο και δημιουργεί κινδύνους, ειδικά εντός των χώρων των εργαστηρίων.

Ο κ. Δαβάκης ζητά να πληροφορηθεί αν τα υπουργεία Υποδομών και Παιδείας προτίθενται να εντάξουν την κατασκευή νέου διδακτηρίου στις προτεραιότητες της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές ΑΕ για το έτος 2018. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το ύψος και την κατανομή του ποσού που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου προϋπολογισμού και του σχεδιαζόμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του 2018 για την κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων ανά την επικράτεια. Τέλος, ο λάκωνας βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί αν η κατασκευή του νέου διδακτηρίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί μέσω σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλιών.