Ερωτήματα και απορίες για τον Μέγα Αλέξανδρο: Ομιλία στην Πνευματική Εστία Σπάρτης

Ομιλία από τον Γιάννη Αντ. Πίκουλα, καθηγητή αρχαίας ελληνικής ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του “Αλέξανδρος Γ΄ ο Μέγας – Δώδεκα ερωτήματα και κάποιες απορίες” διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 18.30′ η Πνευματική Εστία Σπάρτης.

Ορισμένα από τα ερωτήματα που θα αναλυθούν είναι:

Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Αλέξανδρος Γ´, ο γιος του Φιλίππου Β´ της Μακεδονίας, ο ευρύτερα γνωστός ως Μέγας;

Ποια ήταν τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εκστρατείας του και γιατί κατέλιπε τέτοιο μύθο;

Πώς πέθανε και πού ετάφη;

Το έργο του ήταν αποτέλεσμα ικανοτήτων και αρετής, ή τύχης και συγκυριών; Άλλαξε τον τότε κόσμο, ώστε να θεωρείται πως επέδρασε στον παγκόσμιο πολιτισμό; Τού οφείλει κάτι η Κεντρική Ασία, η Ινδική, ή η Κίνα;

Έχει σχέση με τη διαμόρφωση του Βουδισμού, ή τη ζηλωτική επικράτηση του Χριστιανισμού;

Με δώδεκα ερωτήματα και τις ανάλογες πολύπλευρες απαντήσεις τους επιχειρείται να δοθεί ευσύνοπτη, όσο και τεκμηριωμένη εικόνα για μία από τις πλέον χαρισματικές προσωπικότητες της αρχαιότητος (και όχι μόνον).