Ερώτηση Αραχωβίτη για τη ρύπανση του Ευρώτα

Ερώτηση με για τη ρύπανση του ποταμού Ευρώτα κατέθεσαν στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης και Σωκράτης Φάμελλος.

Όπως αναφέρουν σε αυτή:

“Φορείς του Δημοτικού Διαμερίσματος Έλους του δήμου Ευρώτα, με πρόσφατη επιστολή τους που απευθύνεται, εκτός των άλλων, και στους βουλευτές της ΠΕ Λακωνίας, θέτει μετ΄ επιτάσεως την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται στο εν λόγω ΔΔ και η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ρύπανση του ποταμού Ευρώτα.

Η περιβαλλοντική αυτή υποβάθμιση αφορά όλο το ποτάμιο οικοσύστημα από την Σπάρτη μέχρι και τις εκβολές του ποταμού. Ωστόσο, η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα προβληματική στην εκβολική περιοχή του ποταμού, καθώς σε αυτό το σημείο συσσωρεύεται όλο το ρυπαντικό φορτίο της υδρολογικής λεκάνης του Ευρώτα. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο περιοχών NATURA, καθώς αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές της Ελλάδας για την ορνιθοπανίδα, επειδή φιλοξενεί πλήθος αρπακτικών αλλά και μεταναστευτικών ειδών. Ταυτόχρονα, αποτελεί αναπαραγωγική περιοχή για ένα σημαντικό αριθμό θαλασσινών ψαριών αλλά και τόπο διαβίωσης ενδημικών και κρισίμως απειλούμενων ψαριών του γλυκού νερού. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν παρατηρηθεί και άλλα απειλούμενα είδη όπως η Ευρωπαϊκή ενυδρίδα. Τέλος, η εκβολική περιοχή του ποταμού, λόγω της παραπάνω περιβαλλοντικής της σημασίας και φυσικής ομορφιάς, αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων τουριστών κάθε έτος.

Εκτός από την περιβαλλοντική σημασία του Ευρώτα, το νερό του ποταμού αποτελεί και πηγή άρδευσης του λακωνικού κάμπου, είναι δηλαδή ζωτικής σημασίας πόρος τόσο για την αλιεία όσο και για την άσκηση της γεωργίας στην περιοχή. Συνεπώς η υποβάθμιση της ποιότητάς του έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική αγροτική οικονομία.

Κατά το παρελθόν, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 4333 Β’ 12/12/2017 έχει θεσπιστεί η δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία της ελιάς για την παραγωγή ελαιολάδου, χωρίς αυτά να χρειάζεται να καταλήξουν σε λεκάνες απορροής (ρέματα και ποτάμια).

Επειδή η συστηματική ρύπανση των νερών του ποταμού αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για το οικοσύστημα του ποταμού Ευρώτα.

Επειδή η συστηματική ρύπανση των νερών του ποταμού πλήττει το εισόδημα των αγροτών και αλιέων της περιοχής, αλλά και το εισόδημα άλλων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Επειδή είναι ευθύνη της πολιτείας, πέραν της εφαρμογής του κυρωτικού πλαισίου, να ανακόψει παντελώς την συνεχιζόμενη ρύπανση αλλά και να αναστρέψει τα αποτελέσματα αυτής ώστε να προστατεύσει και το περιβάλλον, την τουριστική δραστηριότητα αλλά και την άσκηση της γεωργίας και αλιείας που αποτελούν βασικό παράγοντα βιοπορισμού στη περιοχή.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

  1. Έχουν διεξαχθεί περιβαλλοντικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της περιοχής προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή της ρύπανσης, και αν ναι, ποιο το αποτέλεσμα;

2. Προτίθεται να εκπονήσει και να εφαρμόσει σχέδιο για την άμεση απορρύπανση του ποταμού Ευρώτα;

3. Πρόκειται να μεριμνήσει ώστε να δοθεί εντολή για την άμεση διακοπή παροχέτευσης οργανικών ρυπαντών από την αγροτική βιομηχανία στον ποταμό, συμπεριλαμβανομένης και της ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων μέτρων ενθάρρυνσης αυτής της διακοπής;

4. Προτίθεται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που θα εφαρμόζουν τα ελαιοτριβεία και τα πυρηνελαιουργεία;