Ερώτηση για τα δικαιώματα εργαζομένων στις ΑΣΟ

Syriza logo

Syriza logo

Ερώτημα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις υπέβαλαν οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Βρούτση.

Όπως υποστηρίζουν, “ο νόμος 4015/2011 περί αγροτικών συνεταιρισμών και ο τρόπος που αυτός εφαρμόστηκε από την πλειονότητα των ΔΣ των αγροτικών συνεταιρισμών αποτέλεσε τη «χαριστική βολή» για τον ήδη απαξιωμένο αγροτικό συνεταιριστικό χώρο. Η εφαρμογή του οδήγησε στη διάλυση και στο ξεπούλημα της περιουσίας των οργανώσεων, με καταστροφικές συνέπειες για το μικρομεσαίο αγρότη και για τη συνεταιριστική αγροτική πολιτική, αλλά και για τους χιλιάδες εργαζομένους στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (ΑΣΟ).

Αναφορικά με τους εργαζόμενους, η μετατροπή των ΑΣΟ σε ΑΕ, το ξεπούλημα των παραγωγικών επενδύσεων και η παράδοσή τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, οι εκκαθαρίσεις και οι συγχωνεύσεις, οδηγούν σε απολύσεις, σε μειώσεις μισθών, στην κατάργηση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, ενώ, επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απλήρωτοι.

Μεγάλος είναι και ο κίνδυνος των μαζικών απολύσεων, ενώ ήδη τα ΔΣ αρκετών Ενώσεων έχουν προχωρήσει σε δεκάδες απολύσεις. Εκατοντάδες εργαζόμενοι, πολλοί από αυτούς σε μεγάλη ηλικία και λίγο πριν από τη σύνταξη, κινδυνεύουν να βρεθούν άνεργοι, παρόλο που κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαίωναν κατά την ψήφιση του ν.4015/2011 ότι οι περισσότεροι θα απορροφηθούν σε άλλους συνεταιρισμούς”.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης συνεχίζουν αναφέροντας πως οι εργαζόμενοι που καταργείται η θέση τους και έχουν συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο όριο ηλικίας δικαιούνταν βάσει του κανονισμού του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ο οποίος βρισκόταν σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2010, να συνταξιοδοτηθούν. Ωστόσο, παρόλο που οι εργαζόμενοι του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ υποχρεούνται να καταβάλλουν αυξημένες εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ μέχρι 31/12/2018, στερούνται σήμερα του δικαιώματος στη συνταξιοδότηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο το ν. 4015/2011 «Όσοι εργαζόμενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν από τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται με αίτησή τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις» (άρθρο 19). Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί το ειδικό πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ και οι απολυμένοι των ΑΣΟ βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα»”.

Οι βουλευτές ολοκληρώνουν διατυπώνοντας τα ακόλουθα ερωτήματα:

“Επειδή το ενδεχόμενο των μαζικών απολύσεων των εργαζομένων στις ΑΣΟ θα επιφέρει μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά για το σύνολο των τοπικών κοινωνιών που μαστίζονται ήδη από την ανεργία,

Επειδή για την απαξίωση και σημερινή διάλυση των ΑΣΟ ευθύνονται η συνεταιριστική πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων και σε αρκετές περιπτώσεις οι διοικήσεις που πρόσκεινται στα κόμματα που άσκησαν κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια,

Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων τα οποία θίγονται από την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων,

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί εάν προτίθενται:

Πρώτον, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις; Προτίθενται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι εργαζόμενοι στις θέσεις που καταργούνται με την εφαρμογή του 4015/2011 ν’ απορροφηθούν από άλλους συνεταιρισμούς;

Δεύτερον, να λάβουν πρωτοβουλία, ώστε να δοθεί παράταση στην ισχύ του καταστατικού του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ μέχρι 31/12/2018, ημερομηνία, άλλωστε, μέχρι την οποία υποχρεούνται οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ να καταβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές;

Τρίτον, να προχωρήσουν στη σύσταση ειδικού προγράμματος επιδότησης του ΟΑΕΔ, όπως αυτό προβλέπεται στο ν. 4015/2011;”.