Ερώτηση για την απένταξη έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013

ergates

ergates

Ερώτηση προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με θέμα την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τις ενέργειες εξυγίανσης και απένταξης έργων απευθύνουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της “Πελοπόννησος Πρώτα” κ.κ. Βουδούρης, Γαβρήλος, Γατσόπουλος, Γκανάς, Κοζομπόλη, Κουρεμπές, Πατσαρίνος, Χρυσαδάκος και Ψυχογιός.

Όπως αναφέρουν στην ερώτηση, “τον Απρίλιο του 2014 το υπουργείο Ανάπτυξης με εγκύκλιό του προχώρησε σε άμεσο κλείδωμα εισαγωγής νέων εντάξεων και προσκλήσεων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των έργων του ΕΣΠΑ. Επίσης, κάλεσε τις διαχειριστικές αρχές να ειδοποιήσουν τους τελικούς δικαιούχους των έργων να μην προβούν σε αναλήψεις νομικών δεσμεύσεων και τις περιφερειακές υπηρεσίες να εκπονήσουν σχέδια εξυγίανσης «που να αποτυπώνουν ένα σαφή και τεκμηριωμένο προγραμματισμό σταδιακής μείωσης της υπερδέσμευσης» με χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος Μαΐου. Ουσιαστικά υπήρξε πάγωμα όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη λόγω υπέρβασης χρηματοδότησης, καθώς επίσης και νέων αναθέσεων και διαγωνισμών.

Σε ερώτηση του περιφερειακού συμβούλου της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα», Νίκου Πατσαρίνου, σχετικά με την πρόταση εξυγίανσης ή απένταξης δεν υπήρξε καμία θεσμική απάντηση.

Αντίθετα ο περιφερειάρχης σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μη θέλοντας να αναιρέσει πελατειακές εξαγγελίες καθώς και την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και προγραμματισμού των έργων, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι δεν κινδυνεύει κανένα έργο της Περιφέρειας και ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά. Παρόλα αυτά καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών από δήμους της περιφέρειας λόγω απένταξης συγκεκριμένων έργων”.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι επαναφέρουν την ερώτηση και αιτούνται από τον κ. Σκούρο να κατατεθεί στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο:

Αναλυτικός πίνακας με τα ενταγμένα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, την πορεία και το χρόνο υλοποίησήης τους μέχρι το τέλος του 2015.

Η πρόταση εξυγίανσης, αν υπήρξε, σχετικά με τα έργα που πρόκειται να απενταχθούν από το πρόγραμμα, με δεδομένο ότι υπήρξε υπέρβαση του προγράμματος τουλάχιστον κατά 70%, καθώς και τα κριτήρια απένταξής τους.

Ο αναλυτικός πίνακας εργασίας με τον οποίο απάντησε η περιφέρεια στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως οριζόταν στη σχετική εγκύκλιο.

Η πρόβλεψη σχετικά με το ποια από τα παραπάνω έργα ενδέχεται να υλοποιηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ).