Ερώτηση για τη διαθεσιμότητα εργατών γης εν μέσω κορωνοϊού

Ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης & Ασύλου, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την εξασφάλιση διαθεσιμότητας εργατών γης για τις ανάγκες των αγροτικών καλλιεργειών, απηύθυναν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και ο Σταύρος Αραχωβίτη.

Όπως αναλυτικά αναφέρουν σε αυτή:

Η πανδημία COVID 19 έχει επηρεάσει καθολικά όλους τους τομείς παραγωγής και συνολικά της οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικά για τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή, οι επιπτώσεις έρχονται από όλες τις πλευρές. Τόσο η δραματική μείωση των εξαγωγών, όσο και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης στα λίαν απαραίτητα και χωρίς τη συμβολή της εστίασης και του Τουρισμού, αλλά και οι επιπτώσεις από τον περιορισμό των μετακινήσεων των παραγωγών και των καταναλωτών, έχουν οδηγήσει σε τεράστια πλεονάσματα τροφίμων ή, ανάλογα το προϊόν, σε κατάρρευση της τιμής στον παραγωγό.

Επιπλέον αυτών, έχουμε τους περιορισμούς στη μετακίνηση των εργατών γης που απασχολούνται στις εποχικές εργασίες παραγωγής. Τόσο η συλλογή πορτοκαλιών στη Λακωνία, Αργολίδα, Άρτα και τις άλλες παραγωγικές περιοχές, όσο και οι εργασίες στα πυρηνόκαρπα, κηπευτικά και αμπέλια που έχουν ξεκινήσει, απασχολούν κάθε χρόνο αρκετές χιλιάδες εργατών.

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει την τρέχουσα χρονιά, μεσούσης της πανδημίας, είναι σε δύο κατευθύνσεις:

Η πρώτη κατεύθυνση είναι η απαγόρευση μετακίνησης των εργατών με τους αγρότες-εργοδότες προς τα αγροκτήματα. Στις περιοχές όπου υπάρχει επάρκεια εργατικού δυναμικού, δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία μετακίνησης για την εκτέλεση εργασιών στην ύπαιθρο για τους εργάτες. Έτσι, και οι αναγκαίες αγροτικές εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά και οι εργάτες χάνουν τα ημερομίσθιά τους, που είναι το μοναδικό εισόδημα επιβίωσης τους.

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η απαγόρευση μετακινήσεων εργατών τόσο από άλλες περιοχές της χώρας, όσο και από γειτονικά κράτη που παραδοσιακά αποτελούσαν χώρες προέλευσης εργατών, προς τις περιοχές που έχουν έντονη απαίτηση σε εργασία αυτήν την περίοδο.

Και τα δύο παραπάνω προβλήματα έχουν ένα καθολικό τελικό αποτέλεσμα: την αδυναμία εκτέλεσης των απαραίτητων καλλιεργητικών εργασιών.

Επειδή η έγκαιρη και ασφαλής εκτέλεση των αγροτικών εργασιών είναι ζήτημα επιβίωσης για τους αγρότες της χώρας,

Επειδή η συνέχιση της παραγωγής είναι κομβικής σημασίας για την κοινωνία και την εθνική οικονομία,

Επειδή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι ο τομέας των τροφίμων είναι ένας βασικός και κρίσιμος τομέας, εξέδωσε στις 30/3/2020 κατευθυντήριες γραμμές, μέσω των οποίων προτρέπει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ειδικές διαδικασίες χωρίς επιβάρυνση, και ταχείες διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των μεθοριακών και εποχιακών εργαζομένων, αλλά και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές ανάγκες τους σε τεχνικό επίπεδο και να θεσπίζουν ειδικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης αυτών των εργαζομένων.

Επειδή οι λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν δεν αναμένεται να έχουν αρνητική οικονομική επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό,

Επειδή, λόγω των έκτακτων καταστάσεων που βιώνουμε, προέχει η υγειονομική ασφάλεια και οι εργασίες στην ύπαιθρο εκτελούνται χωρίς συνωστισμό και άρα δεν εγκυμονούν κινδύνους,

Ερωτώνται οι κ. υπουργοί:

1. Προτίθεται η κυβέρνησή σας να λάβει συγκεκριμένα μέτρα και να μεριμνήσει για την ομαλή και με ασφάλεια, μετακίνηση και απασχόληση των εργατών γης στις αγροτικές εργασίες;

2. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της έλλειψης εργατών στις περιοχές όπου τώρα ξεκινούν οι εργασίες;

3. Εξετάζετε τη λύση που σάς έχει προταθεί από φορείς των αγροτών για απασχόληση προσφύγων και αιτούντων άσυλο στις αγροτικές εργασίες υπαίθρου;

4. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα επιβίωσης των ήδη εγκατεστημένων εργατών γης που δεν μπορούν να μεταβούν σε τόπους που μπορούν να εξασφαλίσουν ημερομίσθιο για την επιβίωσή τους;