Ερώτηση Γρηγοράκου για δύο νέα ασθενοφόρα στη Λακωνία

Ερώτηση για την κατανομή ασθενοφόρων οχημάτων στο νομό Λακωνίας, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013, απευθύνει σήμερα ο ανεξάρτητος βουλευτής Λεωνίδας Γρηγοράκος προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό.

“Είναι γνωστό το θέμα του χρονίζοντα διαγωνισμού των 167 ασθενοφόρων οχημάτων και των 19 κινητών ιατρικών μονάδων. Μόλις πριν ένα μήνα ολοκληρώθηκε η παράδοση του πρώτου ασθενοφόρου από τα 90 νέα οχήματα, που αποτελούν μέρος του εν λόγω διαγωνισμού, για την κάλυψη των αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013. Με βάση το παραπάνω περιφερειακό πρόγραμμα έχει γίνει γνωστό ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα εφοδιαστεί με δέκα νέα ασθενοφόρα οχήματα, εκ των οποίων τα δύο θα διατεθούν στο νομό Λακωνίας, για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών που αντιμετωπίζει”, αναφέρει στην ερώτησή του ο λάκωνας βουλευτής και ρωτά τον υπουργό:

  • Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατανομή των ασθενοφόρων στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου;
  • Η κατανομή των δύο ασθενοφόρων στο νομό της Λακωνίας θα αφορά στο νοσοκομείο Σπάρτης και το νοσοκομείων Μολάων, όπως έχουν επανειλημμένα εισηγηθεί οι αρμόδιοι φορείς του νομού, εξαιτίας των αυξημένων προνοσοκομειακών αναγκών των συγκεκριμένων περιοχών;