Ερώτηση Δαβάκη για τις αποζημιώσεις εσπεριδοπαραγωγών από παγετό

zimies apo pageto

Θέματα που έχουν σχέση με την άδικη αποζημίωση καταστροφών από παγετό στο δήμο Ευρώτα επαναφέρει με ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής ΝΔ Λακωνίας Θανάσης Δαβάκης. Το κείμενο της ερώτησης:

“Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, πολλοί παραγωγοί εσπεριδοειδών του δήμου Ευρώτα του νομού Λακωνίας αδικούνται κατάφωρα από τον τρόπο που ο ΕΛΓΑ εκτίμησε τις καταστροφές των καλλιεργειών τους από παγετό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2015.

Όπως αναφέρουν οι εσπεριδοπαραγωγοί, αλλά και το σχετικό έγγραφο του δήμου Ευρώτα το οποίο επισυνάπτουμε, τα πορίσματα του ΕΛΓΑ είναι εκ διαμέτρου αντίθετα με το μέγεθος των καταστροφών, και αυτό γιατί εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων προσωπικού του ΕΛΓΑ, δεν πραγματοποιήθηκαν εξατομικευμένες εκτιμήσεις αλλά ο καθορισμός των αποζημιώσεων έγινε βάσει ορισμού ζωνών αποζημίωσης με ανάλογα ποσοστά ζημίας ανά ζώνη.

Ο ορισμός των ζωνών, μάλιστα, έγινε με τη χρήση GPS, με αποτέλεσμα τη λάθος τοποθέτηση επί του γεωργικού υπόβαθρου. Εξάλλου υπάρχουν περιπτώσεις κτημάτων, τα οποία παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στην ίδια ζώνη εκτίμησης, εμφανίζουν τεράστιες αποκλίσεις στα ποσοστά ζημίας, καθώς επίσης και μεγάλες διαφορές ως προς την πραγματική έκτασή τους.

Επιπλέον ένα άλλο ζήτημα είναι η εξαίρεση από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, μεγάλου αριθμού κτημάτων πορτοκαλιών πρός χυμοποίηση (όπως έχουν δηλωθεί από τους παραγωγούς), προκειμένου να δικαιούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτάται ο κ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1. Υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ να αποκαταστήσει τις περιπτώσεις των μεγάλων αποκλίσεων που παρατηρούνται στις αποζημιώσεις ακόμη και σε κτήματα της ίδιας ζώνης;
2. Με ποιον τρόπο μπορούν να διορθωθούν τυχόν σφάλματα που έγιναν κατά τον ορισμό των ζωνών αποζημίωσης στην περιοχή του δήμου Ευρώτα;
3. Για ποιον λόγο ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τις καταστροφές στα πορτοκάλια χυμοποίησης, που αποτελούν μεγάλο μέρος της παραγωγής εσπεριδοειδών στην περιοχή του δήμου Ευρώτα;
4. Ποιο το συνολικό ύψος των χρημάτων που αναλογούν στο δήμο Ευρώτα από τις καταστροφές εσπεριδοειδών εξαιτίας του παγετού του Ιανουαρίου 2015;”.