Εσείς σέβεστε τις ώρες κοινής ησυχίας; Ενημερωθείτε και κοινοποιήστε

Η ελληνική αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες τις ώρες κοινής ησυχίας, τόσο για τη χειμερινή όσο και για τη θερινή περίοδο.
Από 1η Απριλίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15.00′ – 17.30′ και 23.00′ – 7.00′, ενώ τον χειμώνα είναι 15.30′ – 17.30′ και 22.00′ – 7.30′.