ΕΣΠΑ: 1.278.200 ευρώ στη ΔΕΥΑΣ για αναβάθμιση των δικτύων και περιορισμό των διαρροών

Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και εξέτασης των ενστάσεων για τη δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88,6 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των δικαιούχων και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης, η οποία επιχορηγείται με το ποσό των 1.278.200 ευρώ για το έργο «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη δημοτική ενότητα Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, επέκταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Ειρήνης».

Στρατηγικός στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.