“Ετοιμοκλής” και ΚΕΕΜ συνεργάζονται για να σώσουν ζωές

O σύλλογος “Ετοιμοκλής” και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) ξεκίνησαν συνεργασία για την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων στρατιωτών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) είναι η αλληλουχία ενεργειών που αποσκοπούν στην επαναφορά του πάσχοντος στη ζωή και τη βαθμιαία αποκατάσταση των βλαβών. Η βασική ΚΑΡΠΑ είναι η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού και η υποστήριξη της κυκλοφορίας χωρίς εξοπλισμό ή με ελάχιστα απλά μέσα. Σκοπός της βασικής υποστήριξης της ζωής είναι να ελαχιστοποιήσει τον κρίσιμο χρόνο, με διατήρηση ικανοποιητικής αναπνοής και κυκλοφορίας, μέχρι την πλήρη αναζωογόνηση.

etoimoklis

Ο “Ετοιμοκλής” αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τη διοίκηση του ΚΕΕΜ και ιδιαίτερα τον διοικητή του, ταξίαρχο Αθανάσιο Ρεκουνιώτη, για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία.