Ευκολότερη για τους ιδιώτες η είσπραξη χρεών του Δημοσίου

xrei

xrei

Ευκολότερα θα μπορούν να εισπράξουν οι ιδιώτες (πολίτες, επιχειρήσεις) από το δημόσιο όσα τους οφείλει (πχ για μισθούς, αποζημιώσεις, συμβάσεις, προμήθειες κλπ) με τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής και διαδικασίες κατάσχεσης, εφόσον πρόκειται για χρέη βεβαιωμένα που προκύπτουν από αξιώσεις που έχουν εκκαθαριστεί και δεν αμφισβητούνται.

Η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής σε βάρος του δημοσίου προβλέπεται ουσιαστικά και σήμερα, αφού εδώ και πέντε χρόνια κρίθηκε αντισυνταγματική η νομοθεσία του 2004 που επιχείρησε να «παγώσει» το μέτρο, θεωρώντας τότε ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν «εκτελεστό τίτλο» σε βάρος του κράτους οι διαταγές πληρωμής εναντίον του. Ωστόσο στην πράξη τα δικαστήρια δεν εφάρμοζαν συχνά το μέτρο ή έκαναν δεκτές τις ενστάσεις – ανακοπές του δημοσίου.

Τώρα, σε συμμόρφωση κοινοτικού πλαισίου αλλά και μνημονιακών ρυθμίσεων, έχει καταρτιστεί νομοσχέδιο που επιτρέπει την ταχύτερη είσπραξη, εξαιρώντας πάντως τις υποθέσεις φορολογικών οφειλών.

πηγή: ethnos.gr