Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων

oplo

oplo

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνουν στους κατόχους κυνηγετικών όπλων τις νέες ευνοϊκές διατάξεις που αφορούν στην έκδοση και ανανέωση των αδειών τους.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι κάτοχοι αδήλωτων κυνηγετικών όπλων δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εάν προσέλθουν με δική τους πρωτοβουλία στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των απαραίτητων αδειών κατοχής, καταβάλλοντας παράλληλα το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, αντί των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια κατοχής (ΑΚΚΟ) αλλά έχει λήξει η ισχύς της δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες, με δική τους πρωτοβουλία, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία λήξης της άδειας και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ, αντί των 120 ευρώ που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις.

Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων για τους οποίους έχει εκδοθεί ΑΚΚΟ αλλά έχει λήξει η ισχύς της δεν θα έχουν καμία ποινική συνέπεια, εφόσον προσέλθουν στις αστυνομικές υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία μετά το πέρας της διετίας από την ημερομηνία λήξης της άδειάς τους και υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 15 ευρώ) και εφόσον δεν έχουν πριν με οποιονδήποτε τρόπο εξεταστεί από αρμόδια αρχή για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Οι κάτοχοι των κυνηγετικών όπλων για τους οποίους έχει εκδοθεί ΑΚΚΟ αλλά έχει λήξει η ισχύς της θα έχουν νομικές συνέπειες, εάν μετά το πέρας της διετίας δεν έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με οποιονδήποτε τρόπο εξεταστούν ή ελεγχθούν από τις αρμόδιες αρχές για παράνομη κατοχή. Στην περίπτωση αυτή θα κινείται αυτεπάγγελτα από τις αστυνομικές αρχές η ποινική διαδικασία σε βάρος τους.

Σημειώνεται ότι με νόμο καθιερώθηκαν οι ρυθμίσεις και μειώσεις προστίμων για τα αδήλωτα όπλα και τις ανανεώσεις αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, ενώ καταργούνται τα παράβολα υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Παρακαλούνται οι πολίτες να προβούν στην ανανέωση των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων που έχουν στην ιδιοκτησία τους και έχει λήξει η ισχύς τους, αλλά και εκείνοι που μέχρι σήμερα έχουν στην κατοχή τους αδήλωτα κυνηγετικά όπλα να προχωρήσουν στην άμεση δήλωσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές αρχές.