Ευρεία σύσκεψη στις 21 Οκτωβρίου για τα θέματα γύρω από το νέο Μουσείο Σπάρτης

Την αναγκαιότητα πραγματοποίησης νέας, τρίτης σύσκεψης των φορέων της Σπάρτης με θέμα την εξέλιξη της μελέτης του νέου μουσείου αποφάσισε το ΔΣ του σωματείου Φίλων του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης.

Η εκ νέου ενεργοποίηση των φορέων της πόλης κρίθηκε αναγκαία, διότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ, υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνταξη και προκήρυξη των τευχών δημοπράτησης της μελέτης (κλείνουν εννέα μήνες από την έγκριση της μουσειολογικής προμελέτης), δεν έχουν ολοκληρωθεί επιμέρους μελέτες που είναι απαραίτητες για την προώθηση του έργου ούτε όμως και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.

“Επίσης”, αναφέρει το σωματείο, “η εμπλοκή του χώρου του Χυμοφίξ στα ακίνητα που μετέφερε η κυβέρνηση στο Υπερταμείο που έχει συσταθεί για την εξόφληση του δημοσίου χρέους δημιουργεί νέα προβλήματα και νέα δεδομένα για την τύχη του έργου και επιβάλλει την επιτάχυνση των μελετών και όλων των ενεργειών που θα το διασφαλίσουν”.

Παράλληλα, κρίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει αμέσως η διαβούλευση για την τύχη της παλαιάς, σιδερένιας γέφυρας του Ευρώτα, διότι, όπως σημειώνει, “πρέπει το σύνολο της περιοχής που βρίσκεται πλησίον του Χυμοφίξ να τεθεί υπό συνολική ανάπλαση, πράγμα που επιβάλλει σχεδιασμό και προγραμματισμό. Η υπεραξία της περιοχής από την υλοποίηση του συνολικού έργου, μουσείου και αναπλάσεων, θα είναι πολύ μεγάλη, με μεγάλες δυνατότητες να αξιοποιηθούν και οι ιδιωτικές περιουσίες που βρίσκονται στην περιοχή”.

Τέλος οι Φίλοι του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη μη πληρωμή των απαλλοτριώσεων, των οποίων η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από το Εφετείο εδώ και μερικούς μήνες, και για τις οποίες η προθεσμία καταβολής στους δικαιούχους είναι δεκαοκτώ μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος η απαλλοτρίωση καταργείται και ξαναρχίζει από την αρχή, πράγμα που σημαίνει καθυστερήσεις κάποιων ετών.

Για όλους αυτούς τους σοβαρότατους λόγους ορίστηκε η νέα σύσκεψη των φορέων της πόλης να πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου. Εκεί θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα και θα αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν για να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις.