Ευχάριστα νέα από την εξέταση των δειγμάτων του Βιολογικού Σπάρτης

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του βιολογικού καθαρισμού στις 10/5 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 το αποτέλεσμα ήταν 21.000 αντίγραφα ιού ανά λίτρο λυμάτων. Σε σχέση με την τελευταία μέτρηση (4/5) παρατηρείται σημαντική μείωση του ιικού φορτίου περισσότερο από 50%, κάτι που πιθανώς υποδηλώνει βελτίωση του επιδημικού φορτίου στον πληθυσμό. (21.000 αντίγραφα ιικού RNA/lt έναντι 52.000 αντιγράφων στις 4/5).

Η ΔΕΥΑΣ ενημέρωσε πως θα συνεχίσει τις δειγματοληψίες παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης.