Ο σύλλογος διδασκόντων και ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης ευχαριστούν θερμά τον κ. Φώτιο Μαγγαλούση για την ευγενική δωρεά και προσφορά του ηλεκτρονικού κεραμικού κλιβάνου, του κεραμικού τροχού και ποσότητας ζωγραφισμένων αγγείων από το εργαστήριο κεραμικής του θανόντος κεραμίστα και αγγειογράφου Γεωργίου Μαγγαλούση προς το σχολείο μας.

Το υλικό αυτό πρόκειται να μεταφερθεί στο καινούργιο κτίριο του Μουσικού Σχολείου στον Κλαδά. Η παραπάνω δωρεά θα αποτελέσει μία παιδαγωγική και μορφωτική επένδυση όχι μόνο για το σχολείο αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία της Σπάρτης. Με βάση το δωρηθέν υλικό θα υπάρξει η δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης των μαθημάτων των εικαστικών και της ιστορίας της τέχνης, που διδάσκονται ως μαθήματα επιλογής. Η καλλιτεχνική και αισθητική παιδεία στα μουσικά σχολεία είναι σε απόλυτη προτεραιότητα, και ως εκ τούτου ο εφοδιασμός του δικού μας σχολείου με τόσο αξιόλογα υλικά και συσκευές το φέρνουν μπροστά στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εξελίξεις της τοπικής κοινωνίας. Η εκμάθηση παραδοσιακών και σύγχρονων τρόπων κατασκευής και όπτησης αγγείων δίνει πρακτικό προσανατολισμό στα αντίστοιχα μαθήματα, κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών, τους αναπτύσσει ψυχοκινητικά και δημιουργεί καινούργιες ενασχολήσεις για τον ελεύθερο χρόνο τους.

Επιπλέον, με τα υλικά αυτά θα γίνει εφικτό να διοργανωθούν μαθήματα και σεμινάρια κεραμικής στον χώρο του καινούργιου κτιρίου για παιδιά και ενήλικες, ενώ παράλληλα θα υπάρξει η δυνατότητα για περαιτέρω πολιτιστικές δράσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (παρουσιάσεις, εγκαταστάσεις, εκθέσεις). Η σύνδεση του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης με άλλους πολιτιστικούς και καλλιτεχνικούς χώρους αλλά και φορείς από τη γύρω περιοχή θα ανανεώσει το ενδιαφέρον όχι μόνο για το ίδιο το σχολείο, αλλά θα το καταστήσει κοινωνό όλων των πολιτιστικών τάσεων, με την προσδοκία το νέο κτίριο και ιδίως ο χώρος εκδηλώσεών του και το προαύλιό του να αποτελέσει βασικό τόπο συναντήσεων, παρουσιάσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών.

Ο διευθυντής
Διαμαντής Μανεσιώτης