ΕΦΕΤ: Απόσυρση αναψυκτικών

efet

Ύστερα από σχετική ενηµέρωση από την ελληνική αστυνοµία για σχεδιαζόµενη απόπειρα επιµόλυνσης τροφίµων µε υδροχλωρικό οξύ, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων καλεί τους καταναλωτές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να µην προβούν στην προµήθεια και κατανάλωση των ακόλουθων προϊόντων:

  • Coca cola Light σε πλαστική συσκευασία PET των 500ml ανεξαρτήτως παρτίδας,
  • Nestea όλες οι γεύσεις σε πλαστικές συσκευασίες PET των 500ml και ανεξαρτήτως παρτίδας.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν στον τελικό καταναλωτή τα παραπάνω προϊόντα καλούνται να τα αποµακρύνουν άµεσα από το χώρο πώλησης. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία η οποία τα διακινεί στην ελληνική αγορά έχει αρχίσει την προληπτική αποµάκρυνσή τους, συνεργάζεται δε εποικοδοµητικά µε την αστυνοµία και τον ΕΦΕΤ, συµβάλλοντας έτσι και αυτή στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του θέµατος.

Ο ΕΦΕΤ, έχοντας ήδη ξεκινήσει τους σχετικούς ελέγχους στις στοχοποιηµένες αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ευρισκόμενος σε στενή συνεργασία με την ΕΛΑΣ, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να προστατευθεί η υγεία τους.