Ζητείται ακίνητο προς ενοικίαση στο Δήμο Ευρώτα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μίσθωση ακινήτου, με σκοπό τη στέγαση της δημοτικής μουσικής σχολής – φιλαρμονικής ορχήστρας του δήμου. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων Σκάλας και Βλαχιώτη, να πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΦΕΚ 1595/Τεύχος Β΄/25-10-2004, καθώς επίσης να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους στα γραφεία της ΚΔΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» το αργότερο μέχρι την 24η Μαρτίου και ώρα 12.00′.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να καλούν στο 27350 29215 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.