Ηλεκτρονικά η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες του ΟΑΕΕ

oaee

oaee

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνεται στο εξής η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και τα προστατευόμενα μέλη τους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον Οργανισμό.

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται ότι δικαιούνται παροχές ασθενείας σε είδος έως 28/2/2015 όσοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ διέκοψαν ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Σε ανακοίνωση του Οργανισμού αναφέρεται ότι με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με ηλεκτρονικό τρόπο εξασφαλίζεται η ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ασφάλεια των δεδομένων και η ουσιαστική παρακολούθηση της υλοποίησης του νόμου. Επισημαίνεται επίσης ότι είναι υποχρεωτική η εκκαθάριση της δήλωσης για εισοδήματα του 2013.

(με πληροφορίες από το ΑΠΕ)