Ηλεκτρονική απογραφή στρατεύσιμων γεννηθέντων το 1998

Το ΚΕΠ του δήμου Σπάρτης ανακοίνωσε ότι από 4 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική απογραφή στρατεύσιμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 1998 (ανήκοντες στην κλάση 2019).

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, να γνωρίζουν το δήμο στου οποίου τα μητρώα αρρένων είναι εγγεγραμμένοι, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους (ΑΦΜ).

Σε περίπτωση που στερούνται τέτοιων εγγράφων, απαιτείται πιστοποιητικό δήμου –κοινότητας το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους και από το οποίο θα προκύπτουν τα ληξιαρχικά τους στοιχεία και η εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.

Τα ΚΕΠ δεν εκδίδουν αποδεικτικό κατάθεσης δελτίου απογραφής. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα της στρατολογίας (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το στρατιωτικό τους αριθμό ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας την επόμενη ημέρα της απογραφής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:
1. ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600
2. Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Μυστρά, 27310 893701
3. Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Θεραπνών, 27310 74560
4. Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Φάριδος, 27310 35388
5. Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Πελλάνας, 27313 61012
6. Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Οινούντος, 27310 94194.