Απάντηση μέσω της ΠΟΛ 1073/2017, σχετικά με ρυθμίσεις που αφορούν στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής Σταύρος Αραχωβίτης στις 28 Απρίλιου.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο 4 της ΠΟΛ αναφέρεται ότι «οι αγρότες οι οποίοι, παρόλο που πληρούν το κριτήριο βάσει των κοινοποιούμενων διατάξεων της παραγράφου 3 για την επανένταξή τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών έως τις 12/5/2017, τελικά επιλέξουν να παραμείνουν για το φορολογικό έτος 2017 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δεν υποχρεούνται να παραμείνουν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για μια τριετία, αλλά από το επόμενο φορολογικό έτος μπορούν να μετατάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών».