Η ΑΝ.Α.Σ.Α. τοποθετείται για την τουριστική ανάπτυξη

Anasa front

Anasa front

Αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη λειτουργία της δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού, η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συνεργασία για την Αυτοδιοίκηση του Δήμου Σπάρτης εξέδωσε ανακοίνωση με αντικείμενο τις δικές της προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη:

“Τo τελευταίο διάστημα, για άλλη μια φορά, έχει έρθει στην επικαιρότητα –με διάφορους τρόπους– το θέμα της τουριστικής ανάπτυξης του δήμου Σπάρτης. Πρόκειται για έναν τομέα ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική οικονομία, ο οποίος μαζί με τον πρωτογενή μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας τόσο της περιοχής του δήμου Σπάρτης όσο και της Λακωνίας συνολικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος αποτελεί η σοβαρή αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής, χωρίς «προσωπικούς» σχεδιασμούς και περιορισμό των όποιων ενεργειών σε φωτογραφίσεις και άλλες πρακτικές προσωπικής προβολής και δημοσίων σχέσεων.

Απαιτεί συλλογική προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων τόσο σε επίπεδο δήμου Σπάρτης όσο και Λακωνίας.

Απαιτεί τον προσδιορισμό του είδους του τουρισμού που θέλουμε για την περιοχή μας, σύμφωνα με τους διαθέσιμους φυσικούς, αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς πόρους, τις υφιστάμενες υποδομές – τουριστικές και όχι μόνο. Η δημοτική αρχή της Σπάρτης οφείλει μέσα από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσει άμεσα σε αυτή την ενέργεια.

Απαιτεί τον άμεσο βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό βασισμένο στις παραδοχές που θα γίνουν κατά τη διαδικασία προσδιορισμού του τουριστικού προϊόντος που θέλουμε.

Τέλος, η δημοτική αρχή της Σπάρτης οφείλει άμεσα να προσδιορίσει το ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Επιτροπή Τουρισμού του δήμου. Η μέχρι σήμερα λειτουργία της περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά επιλύει.

Η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Συνεργασία για την Αυτοδιοίκηση του δήμου Σπάρτης (ΑΝ.Α.Σ.Α.), αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας της περιοχής, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις από την προεκλογική ακόμα περίοδο, αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο (συνεδρίαση 29/12/14).

Συγκεκριμένα, η ΑΝ.Α.Σ.Α. έχει καταθέσει και έχει δώσει στη δημοσιότητα προτάσεις οι οποίες αφορούν:

1. Προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του δήμου Σπάρτης.

2. Πρόταση για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του δήμου – Προβλήματα και προοπτικές ανάδειξης.

3. Πολιτισμός από όλους για όλους.

4. Ο Ευρώτας μπορεί να αξιοποιηθεί.

Οι προτάσεις αυτές –οι οποίες όλες σχετίζονται άμεσα η έμμεσα με τον τουρισμό– βρίσκονται στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου στο μπλογκ της ΑΝ.Α.Σ.Α.”.

.