Τι απαντά η «AGROFARMER» για την τριστέτσα

esperidoeidi

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: «AGROFARMER» ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 esperidoeidi

Η εδρεύουσα στο Φιλίσι Ο.Ε. με την επωνυμία: «Ι. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» και τον δ.τ. «AGROFARMER» απαντά ως εξής στο Δελτίο Τύπου της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λακωνίας περί εμφανίσεως ιού τριστέτσας (Citrus Tristezza Virus – CTV) στην επιχείρηση θερμοκηπίου εσπεριδοειδών που διατηρεί στο Φιλίσι Λακωνίας:

1. Κατόπιν δειγματοληπτικού φυτοϋγειονομικού ελέγχου που έλαβε χώρα στις 14.5.2015 από υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Λακωνίας επί 266 δενδρυλλίων εσπεριδοειδών από το πολλαπλασιαστικό υλικό του εντομοστεγούς θερμοκηπίου μας βρέθηκε ΘΕΤΙΚΟ στον ιό CTV ένα (1) δενδρύλλιο παραγωγής μας, το οποίο έλαβε κωδικό αριθμό: 426 από το Εργαστήριο Ιολογίας του «ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ» (Μ.Φ.Ι.).

2. Κατόπιν συμπληρωματικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 27.5.2015 από υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Λακωνίας επί του δενδρυλλίου με κωδικό αριθμό: 426 το σχετικό πόρισμα που εξεδόθη από το Εργαστήριο Ιολογίας Μ.Φ.Ι. υπήρξε ΑΡΝΗΤΙΚΟ ως προς τον ιό CTV.

3. Κατόπιν τούτου αποφασίστηκε συμπληρωματικός φυτοϋγειονομικός έλεγχος που διενεργήθηκε στις 3.6.2015 από υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Λακωνίας σε μεγαλύτερο ποσοστό (10%) επί της συγκεκριμένης παρτίδας. Ως εκ τούτου πάρθηκαν δείγματα επί τριάντα (30) επιπλέον δενδρυλλίων, προκειμένου να υπάρξει εγκυρότερη εικόνα για την συγκεκριμένη παρτίδα εσπεριδοειδών. Το σχετικό πόρισμα που εξεδόθη από το Εργαστήριο Ιολογίας Μ.Φ.Ι. υπήρξε ΑΡΝΗΤΙΚΟ ως προς τον ιό CTV.

4. Σε απάντηση ευλόγων ερωτημάτων μας αναφορικά με την τεράστια απόκλιση των σχετικών με τον ιό CTV μετρήσεων στο δενδρύλλιο με κωδικό αριθμό: 426, η υπεύθυνη του Εργαστηρίου Ιολογίας Μ.Φ.Ι., Δρ Χριστίνα Βαρβέρη, απάντησε σε τρία (3) έγγραφά της ότι η συγκεκριμένη απόκλιση «δεν εξηγείται επιστημονικά».

5. Κατόπιν σχετικής έρευνας διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη έκπληξη ότι το Εργαστήριο Ιολογίας Μ.Φ.Ι. δεν διαθέτει ούτε Πιστοποίηση ISO, ούτε Διαπίστευση από το «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ» (Ε.ΣΥ.Δ.). Το συγκεκριμένο γεγονός αποδεικνύει ότι το Εργαστήριο Ιολογίας Μ.Φ.Ι. δεν τηρεί τα αυστηρά προδιαγεγραμμένα από τους κανονισμούς ISO – Ε.ΣΥ.Δ. πρωτόκολλα στα πλαίσια των εργαστηριακών μεθόδων και μετρήσεων που εφαρμόζει, με αποτέλεσμα να καθίστανται εκ του λόγου τούτου πολλαπλώς αναξιόπιστες οι μετρήσεις του.

6. Στηριζόμενοι στα ανωτέρω αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία ασφαλώς δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά σε κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο σχετικά με την ακρίβεια των εργαστηριακών μετρήσεων του Εργαστηρίου Ιολογίας Μ.Φ.Ι., ασκήσαμε κατά των δυσμενών διοικητικών μέτρων που διατάχθηκαν εις βάρος μας διά της υπ’ αριθμ. 9.166/15.7.2015 αποφάσεως της κ. Προϊσταμένης της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λακωνίας, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε η καύση των δενδρυλλίων εσπεριδοειδών και η δημιουργία τριών (3) Ζωνών (Εστιακής, Ασφαλείας και Ουδέτερης) σε ακτίνα 500 μ., 1000 μ. και 1500 μ. γύρω από το θερμοκήπιό μας δυνάμει της Κ.Υ.Α. 121285/665/5.9.2006 [ΦΕΚ Β΄, 1416], αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

7. Στο αίτημα δικαστικής προστασίας της εταιρίας μας που υποβλήθηκε με την αίτηση αναστολής εκτελέσεώς μας εμπεριέχεται και αίτημα προσωρινής διαταγής, το οποίο έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί προσωρινά η καύση 4.815 δενδρυλλίων εσπεριδοειδών του θερμοκηπίου μας, με την έκδοση της από 6.8.2015 προσωρινής διαταγής του κ. Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως. Σημειώνουμε ότι μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους 2015 θα επακολουθήσει με διαδικασία κατεπείγοντος η εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως και της αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρίας μας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

8. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω γεγονότα είναι προφανές ότι η περίπτωση της εικαζομένης διαπιστώσεως ιού CTV στο Φυτώριο της «Ι. ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» στο Φιλίσι Λακωνίας κακώς συσχετίζεται από τη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λακωνίας με την περίπτωση του Φυτωρίου «Χιώτη Δημητρίου» που εδρεύει στο Βλαχιώτη Λακωνίας, δεδομένου ότι στην περίπτωση του Φυτωρίου της εταιρίας μας επί συνόλου 297 δειγμάτων δενδρυλλίων βρέθηκε ένα (1) ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ δείγμα, ενώ στην περίπτωση του Φυτωριούχου Δημητρίου Χιώτη διαπιστώθηκαν δύο (2) ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ δείγματα ιού CTV, λόγος για τον οποίο ορθά η Δ.Α.ΟΚ. Π.Ε. Λακωνίας προχώρησε σε καύση της παραγωγής εσπεριδοειδών του τελευταίου δυνάμει της Κ.Υ.Α. 121285/665/5.9.2006 [ΦΕΚ Β΄, 1416].

9. Βάσει των προλεχθέντων η θέση της εταιρίας μας είναι ότι η πρώτη εργαστηριακή μέτρηση του δείγματος από το υπ’ αριθμ. 426 δενδρύλλιο εσπεριδοειδούς του θερμοκηπίου μας εκ μέρους του Εργαστηρίου Ιολογίας Μ.Φ.Ι. είναι εσφαλμένη. Λόγω της ύπαρξης των ως άνω εκ διαμέτρου ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ εργαστηριακών μετρήσεων του Εργαστηρίου Ιολογίας Μ.Φ.Ι. όφειλαν οι αρμόδιες υπηρεσίες να διατάξουν, όπως και έγινε, συμπληρωματική δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση μεγαλύτερου ποσοστού δενδρυλλίων, το οποίο κατέδειξε ότι τα δενδρύλλια μας, δεν είναι προσβεβλημένα από τον ιό CTV.

10. Η εταιρία μας έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και δηλώνει ότι θα διεκδικήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της.

Μετά τιμής – Δημήτριος Καρυτσιώτης

Νόμιμος εκπρόσωπος της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.»