Η γρίπη των πτηνών απειλεί και τη Λακωνία: Αυστηροποιούνται από σήμερα τα μέτρα προφύλαξης

Το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λακωνίας ανακοινώνει στους εκτροφείς πουλερικών, οικόσιτων και συστηματικών ότι σύμφωνα με έγγραφα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν διαπιστωθεί κρούσματα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, στα Βαλκάνια, καθώς και στο Δέλτα του Έβρου.

Κατόπιν αυτών και με αφορμή αναφορά ύποπτων κρουσμάτων γρίπης των πτηνών στην Αρκαδία, από σήμερα εντατικοποιούνται και επαυξάνονται τα μέτρα βιοασφάλειας, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού της γρίπης των πτηνών στα εκτρεφόμενα πουλερικά. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

– Απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικοσίτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής) σε ανοικτούς χώρους –προαύλια, αυλές, αγρούς κλπ- εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές, σε μη περιφραγμένους χώρους.

– Απαγορεύεται από κοινού η εκτροφή παπιών και χηνών με άλλα πουλερικά.

– Τα πουλερικά να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.

– Να προστατεύονται οι εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα.

– Να μην διακινούνται πουλερικά σε λαϊκές αγορές και ζωοπανηγύρεις.

– Να εφαρμόζονται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής και ιδιαίτερα οι εκτροφείς να μην καπνίζουν, πίνουν ή τρώνε με άπλυτα χέρια.

– Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά με εγκεκριμένα απολυμαντικά οι χώροι εκτροφής των πουλερικών.

– Οι εκτροφείς να μην επισκέπτονται τους χώρους εκτροφής άλλων πουλερικών και να μην επιτρέπουν σε τρίτους την επίσκεψή τους στη δική τους εκτροφή.

– Σε περίπτωση που παρατηρηθούν ομαδικοί θάνατοι πουλερικών, μειωθεί η κατανάλωση τροφής ή παύση, η ωοτοκία από αυτά απότομα, να ενημερωθούν αμέσως το τμήμα Κτηνιατρικής και τα αροτικά κτηνιατρεία της ΔΑΟΚ Λακωνίας.

– Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη των κυνηγετικών, ορνιθολογικών συλλόγων και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές τη διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα άγρια υδρόβια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.

– Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο H5N8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους.