Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας περιέχει και διατάξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, και ασφαλώς για τη Λακωνία.

Όπως επισημαίνεται από πλευράς του κυβερνητικού βουλευτή Σταύρου Αραχωβίτη, “αφενός μεν με το άρθρο 57 διασφαλίζεται η έγκαιρη έναρξη των εργασιών του προγράμματος δακοκτονίας τη φετινή χρονιά. Αφετέρου, με βουλευτική τροπολογία που κατέθεσαν οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ [σ.σ. μεταξύ των οποίων και ο ίδιος], και η οποία ενσωματώθηκε ως άρθρο 64 στον νέο νόμο, λύνεται ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας εργατοτεχνιτών που δεν ασφαλίζονταν για την παροχή υπηρεσιών δακοκτονίας. Έτσι, με το εργόσηµο, που θα καταβάλλεται από τον εργοδότη, όλο το προσωπικό που απασχολείται στα προγράμματα δακοκτονίας θα είναι πλέον ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ.

Οι δύο αυτές διατάξεις επιλύουν χρόνια ζητήματα για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της δακοκτονίας, και κυρίως οι εργαζόμενοι στη δακοκτονία θα απολαμβάνουν πλέον, χωρίς εξαιρέσεις, όλα τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα”.