Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας

proedriko megaro

proedriko megaro

Ο πρόεδρος της δημοκρατίας εκλέγεται από τη βουλή με ονομαστική (δηλαδή φανερή) ψηφοφορία και σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλείται από τον πρόεδρο της βουλής έναν τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία του απερχομένου προέδρου. Η εκλογή του ΠτΔ διεξάγεται είτε σε μία είτε σε δύο φάσεις, ανάμεσα στις οποίες μεσολαβούν υποχρεωτικά βουλευτικές εκλογές.

Πρώτη φάση της διαδικασίας (άρθρο 32 παρ. 3)

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τρεις επιμέρους ψηφοφορίες:

* Πρώτη ψηφοφορία – 200 ψήφοι

Στην πρώτη ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

* Δεύτερη ψηφοφορία – 200 ψήφοι

Εάν δεν συγκεντρωθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από πέντε ημέρες και απαιτείται η ίδια πλειοψηφία.

* Τρίτη ψηφοφορία – 180 ψήφοι

Εάν και πάλι δεν συγκεντρωθεί η απαιτουμένη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από πέντε ημέρες και εκλέγεται πρόεδρος δημοκρατίας εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών.

Εάν αποβεί άκαρπη και η τρίτη ψηφοφορία, τότε η βουλή διαλύεται μέσα σε δέκα ημέρες και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας.

Δεύτερη φάση της διαδικασίας (άρθρο 32 παρ. 4)

Η δεύτερη φάση της διαδικασίας διεξάγεται από τη νέα βουλή αμέσως μετά τη συγκρότησή της σε σώμα και περιλαμβάνει άλλες τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες:

* Πρώτη ψηφοφορία – 180 ψήφοι

Κατά την πρώτη ψηφοφορία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

* Δεύτερη ψηφοφορία – 151 ψήφοι

Εάν δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε πέντε ημέρες και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

* Τρίτη ψηφοφορία

Εάν δεν επιτευχθεί ούτε και αυτή η πλειοψηφία, τότε μετά από πέντε ημέρες διεξάγεται η τρίτη και τελευταία ψηφοφορία, μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν, κατά την οποία εκλέγεται πρόεδρος της δημοκρατίας εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.