Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας για τον αντιφυματικό εμβολιασμό

emvolio

emvolio

Ύστερα από δημοσιεύματα σχετικά με κρούσματα φυματίωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έχει το συντονισμό και την εποπτεία του αντιφυματικού εμβολιασμού, προέβη σε ενημέρωση σε σχέση με τους χειρισμούς της.

Όπως σημειώνει, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, από το 2012, πρωτοστάτησαν στη συγκρότηση συντονιστικού οργάνου για τη διενέργεια αντιφυματικού εμβολιασμού, με πρόεδρο το διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, και συντονιστές, ανά περιφερειακή ενότητα, τους πνευμονολόγους του κλάδου ΠΕ Ιατρών ΕΣΥ των νοσοκομείων της Περιφέρειας, σε συνεργασία τόσο με την 6η ΥΠΕ και τις διοικήσεις των νοσοκομείων όσο και με το υπεύθυνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν το διάστημα 2012-2013 να εμβολιαστούν 3.929 άτομα (έγιναν 4.383 Mantoux), ενώ ελήφθη μέριμνα και για ειδικούς πληθυσμούς όπως οι ρομά. Χαρακτηριστική είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η αύξηση της κάλυψης, που κυμάνθηκε από 20 έως 80%.

Το διάστημα 2013-2014, παρόλες τις ελλείψεις διάθεσης εμβολίων από το υπουργείο Υγείας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας αύξησε την εμβολιαστική κάλυψη κατά μέσο όρο 20% από το προηγούμενο διάστημα.

Για την τρέχουσα χρονιά, από πολύ νωρίς όπως διευκρινίζει, η υπηρεσία ζήτησε από το υπουργείο Υγείας το σύνολο των 13.000 δόσεων Mantoux και των 1.140 flacon BCG για όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παρότι δεν έχει εκδοθεί η καινούργια εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, με έγγραφό της η Δ/νση ζήτησε, ως συντονιστική αρχή του έργου, από την οικεία 6η ΥΠΕ την επικαιροποίηση της συνεργασίας και της συνδρομής των φορέων αρμοδιότητάς της (νοσοκομεία, μονάδες ΠΕΔΥ). Συγχρόνως ζητήθηκε από τους δήμους της Περιφέρειας να ορίσουν υπεύθυνο ο οποίος θα αποτελεί σύνδεσμο με το συντονιστικό όργανο.

“Όλες οι προαναφερόμενες ενέργειες αντικειμενικό σκοπό είχαν, και έχουν, τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων με μοναδικό σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας, η οποία στους καιρούς που διάγουμε γίνεται μόνο με πνεύμα συναλληλίας και εμπιστοσύνης”, αναφέρει ο προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας κ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος, ο οποίος επίσης ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων για την υπεύθυνη και αμέριστη βοήθεια που έχουν προσφέρει. Τέλος υπογραμμίζει πως η υπηρεσία του βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας, ώστε να παραλάβει την ποσότητα που έχει αιτηθεί από τον Ιούνιο του 2014.