“Η Διοίκηση της Περιφέρειας και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”

Patsarinos Nikos

Patsarinos Nikos

άρθρο του περιφερειακού συμβούλου Πελοποννήσου Νίκου Πατσαρίνου

Μετά την 1η συνεδρίαση (15/9/2014) του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΕΣΥ) φαίνεται ότι η διοίκηση της Περιφέρειας του κ. Τατούλη συνεχίζει τον «χαβά» της με την αντιμετώπιση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις οποίες καλείται να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Τις ΜΠΕ τις έχει κάνει Μεθόδους Περιβαλλοντικών Εκτροπών. Τις χρησιμοποιεί σαν εργαλεία «κατά το δοκούν», εξυπηρετώντας διάφορους στόχους, που όμως θίγουν το ίδιο το περιεχόμενό τους και όλους τους εμπλεκόμενους μ’ αυτές.

Ας δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα παλαιότερα και πρόσφατα:

Στην 1η συνεδρίαση του νέου ΠΕΣΥ μάς έδειξε τις διαθέσεις του, φέρνοντας προ ημερησίας διάταξης την ΜΠΕ για το έργο «Αγωγός μεταφοράς νερού από τις πηγές Βασιλοποτάμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας». Μια μελέτη που, με σοβαρές παρατηρήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, έχει διχάσει την τοπική κοινωνία των δήμων Ευρώτα και Μονεμβασίας, απασχολεί τον αγροτικό – παραγωγικό κόσμο της περιοχής, έχει προκλητικές ασάφειες, ελλείψεις και παρατυπίες (γίνεται αναφορά για περιοχή Ναυπάκτου!), έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί αλλάζοντας την αρχική προσέγγιση και βρίσκεται στα χέρια της Περιφέρειας από 18/8/2014. Κι όμως μ’ αυτά τα στοιχεία γνωμοδότησαν θετικά και δεν δέχθηκαν την αναβολή του θέματος για να γίνει ουσιαστική συζήτηση, μ’ αποτέλεσμα να κινδυνεύει ν’ αυτοαναιρεθεί.

Μ’ αφορμή αυτή τους τη στάση προσπαθούν να καλύψουν τις αυθαιρεσίες τους, απαιτώντας από τους περιφερειακούς συμβούλους να μεταφέρουν τις παρεμβάσεις τους κατά τη φάση της διαβούλευσης των μελετών και όχι μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Από τις 28/7/2014 έγινε θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΥ για τη «ΜΠΕ αποκατάστασης λατομείου εντός της λατομικής περιοχής ΔΕ Πολιανής του Δ. Καλαμάτας» χωρίς άποψη του δήμου, με σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο υφίσταται εκεί λατομική περιοχή, με σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και χωρίς ακόμα -αν και έχει περάσει η προβλεπόμενη προθεσμία- να έχει γίνει ανάρτηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Έχει ολοκληρωθεί από 14/8/2014 ο χρόνος διαβούλευσης για τη ΜΠΕ του έργου «Προστασία ακτής από διάβρωση της θάλασσας στη θέση Άγ. Νικόλαος ΤΚ Βασιλιτσίου Δ. Πύλου – Νέστορος ΠΕ Μεσσηνίας» και ακόμα δεν έχει έλθει για γνωμοδότηση στο ΠΕΣΥ. Αφορά τα πολυσυζητημένα έργα του κ. Σκαλτσίδη, για τα οποία έγιναν μέχρι και κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορα πρωτοτύπησε σε ταχύτητα λήψης θετικής απόφασης για το έργο και γίνονται μεγάλες και συνεχείς αναφορές από τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μπορεί να μας έλθει κι αυτό επείγον και προ ημερησίας διάταξης.

Στο μεγαλύτερο έργο της Περιφέρειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ΜΠΕ πέρασε με τη βοήθεια των ΜΑΤ. Έχουν αρχίσει όλες οι πόλεις της Περιφέρειας και «γεύονται» τα κατορθώματα της διαχείρισης αυτού του έργου από τον κ. Τατούλη (Τρίπολη, Ερμιονίδα, Ξυλόκαστρο, Πύλος, Καλαμάτα κ.ά.).

Η ΜΠΕ για το νέο Mall στην Κόρινθο πέρασε «αστραπή» από το Περιφερειακό Συμβούλιο με πολλές παρατυπίες και ελλείψεις και έχοντας απέναντι την τοπική κοινωνία.

Η ΜΠΕ για προσθήκη νέων εγκαταστάσεων στα διυλιστήρια Κορίνθου, χωρίς να κατατεθούν τ’ απαραίτητα στοιχεία, πέρασε από το ΠΕΣΥ βιαστικά, πρόχειρα και προσβάλλοντας τους κατοίκους μιας περιοχής που υφίσταται ιδιαίτερη περιβαλλοντική μόλυνση.

Ακόμα περιμένουμε, εδώ και χρόνια, να έλθει για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ΜΠΕ για τα λιγνιτωρυχεία στην περιοχή Φαλάνθης του Δ. Πύλου – Νέστορος. Την «κατάπιε» κι αυτή η σκοπιμότητα και τα ιδιοτελή συμφέροντα.

Η ΜΠΕ για το βιοαέριο, στην περιοχή Μαντινείας της ΠΕ Αρκαδίας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο συνοδεύτηκε από τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα από τον τρόπο αντιμετώπισης της διοίκησης της Περιφέρειας στα περιβαλλοντικά ζητήματα των έργων. Παρά τη σωστή στάση των υπηρεσιακών παραγόντων γίνεται ένα συνεχές «παιχνίδι» από τη διοίκηση της Περιφέρειας που κυριαρχούν άλλου είδους προτεραιότητες, σκοπιμότητες και συμφέροντα (έχουμε ζήσει και τη φάση με αρνητικές εισηγήσεις των υπηρεσιών το Περιφερειακό Συμβούλιο να γνωμοδοτεί θετικά!).

Δυστυχώς δεν φαίνεται η διοίκηση της Περιφέρειας να παίρνει το μήνυμα ότι έργο απέναντι στη φύση και στην κοινωνία δεν μπορεί να γίνει και να σταθεί, ακόμα και σε περίοδο κρίσης όπου θίγεται ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Έχουν εντάξει ακόμα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στις δικές τους σκοπιμότητες. Εμείς είμαστε εκεί και θα προσπαθήσουμε να μπουν οι ελάχιστοι κανόνες για σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.