Η επανάσταση του 1821: Ερωτήσεις και απαντήσεις

1821

γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος


«Καμμία άλλη ήττα να μνημονεύετε;
Ότι η γενιά του 21 νίκησε το ξέρετε;
Ότι νίκησε πολεμώντας και όχι με ψαλμωδίες το ξέρετε;
Ότι το 21ηταν παλινγενεσια Ελλήνων και όχι χριστιανών σας διαφεύγει;
Δεν πειράζει
Την επόμενη φορά θα το μάθετε»

Το παραπάνω κείμενο γράφτηκε σαν «σχόλιο» κάτω από το εξαιρετικό άρθρο- αφιέρωμα του κ. Ηλία Παναγιωτακάκου, για την ανεπανάληπτη θυσία των Βρονταμιτών στο Παλαιομονάστηρο, στις 15 Σεπτέμβρη 1825, οι οποίοι επέλεξαν να πεθάνουν για την Πατρίδα, την Πίστη και την Ελευθερία, με Δόξα και Τιμή, αγωνιζόμενοι κατά των ορδών του Ιμπραήμ, αντί να παραδοθούν και να ζήσουν ντροπιασμένοι και σκλάβοι.

Επειδή παρόμοια σχόλια, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του ’21, μας αφορούν ΟΛΟΥΣ, ας δούμε ποιες απαντήσεις υπάρχουν στα ερωτήματα του σχολίου, τα οποία δια της «εις άτοπον απαγωγής» αποτελούν και θέσεις του σχολιαστή:

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Καμμία άλλη ήττα να μνημονεύετε;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Υπάρχει, άραγε, τίποτε πιο μεγαλειώδες και πιο άξιο για να μνημονεύεται στην Ιστορία, από τις «Ήττες» εκείνες, που επισκίασαν με το μεγαλείο τους ακόμα και τις μεγαλύτερες νίκες; (Λεωνίδας και Θερμοπύλες, Παλαιολόγος και Κωνσταντινούπολη, Διάκος και Αλαμάνα, Παπαφλέσσας και Μανιάκι, Μεσολόγγι, Σούλι, Χίος, Ψαρά, Βρονταμάς…)

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ότι η γενιά του 21 νίκησε το ξέρετε; Ότι νίκησε πολεμώντας και όχι με ψαλμωδίες το ξέρετε;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ξέρουμε πολύ καλά ότι η Γενιά του ’21 νίκησε ΚΑΙ πολεμώντας ΚΑΙ με «ψαλμωδίες» .

Διηγείται ο Κολοκοτρώνης:

«Μια φορά επήγα εις το πανηγύρι της Αγίας Μονής, αυτό το μοναστήρι ήτο μεγάλον και εχαλάσθη εις την πρώτην Τουρκιά. Όταν επέρασα ήτον μία μάνδρα χαλασμένη και σκεπασμένη εκκλησιά με κλάδους δένδρων.Τότε έταξα ότι: Παναγία μας βοήθησέ μας να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα μας από τον Τύραννο και να σε φκιάσω καθώς ήσουν πρώτα (1803)… Με εβοήθησε, και εις τον δεύτερον χρόνο της επαναστάσεώς μας επλήρωσα το τάμα μου και την έφκιασα.»

Μετά τη νίκη στο Βαλτέτσι, 12-13 Μαΐου 1821:

«Εκείνη την ημέρα ήτον Παρασκευή και έβαλα λόγον ότι πρέπει να νηστεύσωμεν όλοι δια δοξολογίαν εκείνης της ημέρας, και να δοξάζεται αιώνας αιώνων έως ου στέκει το έθνος, διότι ήτον η ελευθερία της Πατρίδος.»( Μετά τη νίκη στο Βαλτέτσι, 12-13 Μαΐου 1821)

«Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλα εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. …Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος.»

(Λόγος του Θ. Κολοκοτρώνη προς τους μαθητές του Γυμνασίου, Πνύκα, 8 Οκτωβρίου 1838)

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Ότι το 21ηταν παλινγενεσια Ελλήνων και όχι χριστιανών σας διαφεύγει;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ουδόλως μας διαφεύγει ότι οι Έλληνες του ’21 κατάγονταν (όπως κι εμείς) από τους Αρχαίους Έλληνες (η θεωρία του Φαλμεράιερ έχει πεθάνει μαζί μ’ αυτόν). Οι Έλληνες του ’21 είχαν πλήρη συνείδηση για την καταγωγή τους, όπως μαρτυρά (μεταξύ άλλων πολλών) και το απόσπασμα της ομιλίας του Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα:

«Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο. Αὐτοὶ διέφεραν ἀπὸ ἡμᾶς εἰς τὴν θρησκείαν, διότι ἐπροσκυνοῦσαν τὲς πέτρες καὶ τὰ ξύλα. Ἀφοῦ ὕστερα ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, οἱ λαοὶ ὅλοι ἐπίστευσαν εἰς τὸ Εὐαγγέλιό του, καὶ ἔπαυσαν νὰ λατρεύουν τὰ εἴδωλα.»

Και ως προς το θρήσκευμα, οι Έλληνες του ’21 δεν ήταν (φυσικά) ούτε Μουσουλμάνοι, ούτε δωδεκαθεϊστές, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε Καθολικοί…αλλά Ορθόδοξοι Χριστιανοί.

Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην Προκήρυξη της Επανάστασης (Ιάσιο, 24 Φεβρουαρίου 1821) γράφει μεταξύ άλλων:

«Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον, διὰ νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον δι᾿ οὗ πάντοτε νικῶμεν, λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ἀσεβῆ τῶν ἀσεβῶν καὶ ἀφρόνησιν…Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος»

Αν και περιττεύει, αξίζει να κατατεθεί (για όσους επιζητούν και επιστημονικές μαρτυρίες) ότι σύμφωνα με επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό-επιστημονικό περιοδικό Science, με τίτλο: «The Greeks really do have near-mythical origins, ancient DNA reveals», 2 Aug 2017» το DNA των σύγχρονων Ελλήνων προέρχεται κατευθείαν από τους Μυκηναίους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: «Δεν πειράζει.Την επόμενη φορά θα το μάθετε.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι Έλληνες οφείλουμε να μαθαίνουμε και να μελετάμε την αληθινή Ιστορία, έτσι όπως μας την παρέδωσαν οι ίδιοι οι Αγωνιστές με τα απομνημονεύματά τους αλλά και οι ιστορικοί, που γράφουν ιστορία σύμφωνα με τις αρχές που δίδαξε με το έργο του ο πρώτος αληθινός Ιστορικός, ο Θουκυδίδης.