Η Εύη Παπαγεωργίου αποχαιρετά το νοσοκομείο και κάνει απολογισμό

Papageorgiou Evi

Με την έκδοση του ΦΕΚ 148 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. /28-3-2017 περί διορισμού νέας διοίκησης ολοκληρώνεται πλέον η θητεία μου στο γενικό νοσοκομείο Λακωνίας.

Έχοντας υπηρετήσει τους υγειονομικούς μας φορείς για τρία και πλέον έτη, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο αλλά και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, είχα την ευκαιρία αλλά και τη χαρά να συνεργαστώ με άξιους και ικανούς επιστήμονες σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και να αγωνιστούμε από κοινού για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας των δομών μας, καταφέρνοντας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αποφυγή συγκρούσεων και ταλαντώσεων που θα δημιουργούσαν ιδιαίτερα προβλήματα, παρέχοντας ταυτόχρονα αναβαθμισμένες ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Μαζί με τους συνεργάτες μου και με τη συνδρομή των υπερκείμενων αρχών μας καταφέραμε:
• Την ομογενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των δύο νοσηλευτικών μας μονάδων, δημιουργώντας σχέσεις συνεργασίας και ενοποίησης διοικητικο-οικονομικών διαδικασιών μεταξύ των δύο δευτεροβάθμιων υγειονομικών φορέων του νομού μας.
• Την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στους προμηθευτές των φορέων μας, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης δημοσίου με ιδιώτες.
• Την ενεργοποίηση συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και ανθρωποώρες.
• Την ενεργοποίηση των διαδικασιών και εντός των ημερών τοποθέτηση μηχανημάτων POS στα νοσοκομεία μας.
• Την έγκαιρη αποπληρωμή εφημεριών και υπερωριών του συνόλου του προσωπικού μας.
• Την ομαλή εκτέλεση προϋπολογισμού ετών 2014 – 2016 εντός των προβλεπόμενων ορίων.
• Την αύξηση των επικουρικών ιατρών από 1 στους 14 στη ΝΜ Σπάρτης και στους 4 για τη ΝΜ Μολάων.
• Την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη 7 μόνιμων ιατρών στη ΝΜ Σπάρτης και 2 μόνιμων ιατρών στη ΝΜ Μολάων (προκηρύξεις 2016).
• Την εξασφάλιση εγκριτικής απόφασης από το υπουργείο Υγείας για την προκήρυξη μιας θέσης ακόμη μόνιμου ιατρού Παθολογίας (έγκριση 3/2017).
• Την πρόσληψη μόνιμου φαρμακοποιού στη ΝΜ Σπάρτης και παράλληλα εξασφάλιση της παραμονής του επικουρικού μας φαρμακοποιού.
• Την εκκίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη 15 μόνιμων νοσηλευτών (έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία 4, εντός των ημερών γίνεται ανάληψη υπηρεσίας από τους 8 και αναμένεται επιπλέον η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρόσληψη 3 ακόμη). Επιπλέον βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης 2 θέσεις ΤΕ – Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, 1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων και 3 θέσεις ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό.
• Την ολοκλήρωση διαδικασιών τοποθέτησης όπου υπηρετούν ήδη ως επικουρικό λοιπό προσωπικό 1 ΤΕ Νοσηλευτικής και 1 ΤΕ Διοικητικό Προσωπικό στη ΝΜ Σπάρτης και 1 ΤΕ Πληροφορικής στη ΝΜ Μολάων.
• Την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποδοχής δωρεάς και παραλαβής ενός σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σημαντικής αξίας από το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος”.
• Την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δωρεάς και παραλαβής από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ενός σύγχρονου έγχρωμου υπερηχοτομογράφου.
• Την προμήθεια διαφόρων μηχανημάτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (σύστημα ψηφιοποίησης ιατρικής εικόνας, καρδιογράφοι, σύστημα φακοθρυψίας) από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.
• Τη συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ολοκλήρωση της 19κλινης πτέρυγας στη ΝΜ Σπάρτης.
• Τη σύνταξη και υποβολή στο υπουργείο Υγείας (εξασφαλίζοντας όλες τις εγκριτικές αποφάσεις που απαιτούνται από τους αρμόδιους φορείς) τεχνικών δελτίων για την προμήθεια και αντικατάσταση:
> Δύο νέων κλιβάνων ατμού για την κεντρική αποστείρωση των χειρουργείων της ΝΜ Σπάρτης ύψους 220.000 €.
> Εξοπλισμού ιατρικής απεικόνισης (ακτινολογικά, ακτινοσκοπικό, μαστογράφος, υπέρηχος, CRM) για τη ΝΜ Σπάρτης, ΚΥ Βλαχιώτη (ακτινολογικό), ΚΥ Γυθείου (ακτινολογικό), ΚΥ Αρεόπολης (ακτινολογικό), συνολικού ύψους 1.500.000 €.
> Μηχανημάτων μονάδας τεχνητού νεφρού Σπάρτης και Μολάων, ύψους 550.000 €.
Αποτελούν πλέον εξοπλισμό “ώριμο” προς ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από το υπουργείο Υγείας.
• Εκκίνηση των διαδικασιών για την επικαιροποίηση της μελέτης ΤΕΠ της ΝΜ Σπάρτης και έναρξη κύκλου εργασιών – συζητήσεων στο υπουργείο Υγείας για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης κατασκευής του έργου.

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω δημόσια όλους τους εργαζόμενους των μονάδων μας για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπως και για την έμπρακτη προσφορά τους προς την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας, καθώς επίσης και την υπερκείμενη αρχή μας, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, για την απρόσκοπτη αρωγή της στον καθημερινό αγώνα του νοσοκομείου μας.

με εκτίμηση,
η απελθούσα διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Ευδοξία Παπαγεωργίου