Η θέση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε ο διευθυντής εκπαίδευσης νομού Λακωνίας Πέτρος Νταλιάνης, σχετικά με την αναγκαιότητα ανέγερσης του 6ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης.

Όπως αναφέρει: “Ως Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας θεωρούμε ότι η κατασκευή-ανέγερση του νέου διδακτηρίου το οποίο θα στεγάσει το 6ο εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Σπάρτης και το 7ο διθέσιο νηπιαγωγείο Σπάρτης αποτελεί αναγκαιότητα για τους εξής λόγους:

1. Θα δώσει λύση στις στεγαστικές ανάγκες των νηπιαγωγείων της πόλης καθώς, από τα εννέα νηπιαγωγεία της Σπάρτης τα εφτά λειτουργούν σε δώδεκα ενοικιαζόμενες αίθουσες.

2. Θα ελευθερώσει ζωτικούς και ωφέλιμους χώρους – αίθουσες (εργαστήρια πληροφορικής – αίθουσες εκδηλώσεων – τμήματα υποδοχής και τμήματα ένταξης κλπ) που τόσο έχουν ανάγκη τα δημοτικά σχολεία της Σπάρτης που σήμερα χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας.

3. Θα καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες αναπτυσσόμενης περιοχής του δήμου Σπάρτης που στερείται δημοτικού σχολείου.

4. Θα συντελέσει στην ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης”.