Η καταληκτική ημερομηνία για τις απογραφές αιγοπροβάτων και χοίρων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, οι αιγοπροβατοτρόφοι υποχρεούνται να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2017 από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και να τις κοινοποιήσουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διενέργειά της και το αργότερο έως 15/12/2017, που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σε ότι αφορά στους χοίρους η απογραφή διενεργείται μέσα στο Δεκέμβριο και η κοινοποίησή της στην ΚΥ εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.

Επιπλέον η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στην υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία σχετική βεβαίωση, που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο εκμετάλλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχει αξία υπεύθυνης δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τμήμα Κτηνιατρικής (27313 63300-303-302-305), στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων (27320 22264)και στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας (27320 22271).